IMPEL Logo

O podjetju IMPEL

Kdo lahko postane član?

Članstvo v združenju IMPEL je odprto za javne organe, ki izvajajo in uveljavljajo okoljsko zakonodajo. Ne morejo se ga udeležiti posamezniki. Običajno se v IMPEL včlanijo agencije za varstvo okolja, inšpektorati, agencije za izdajo dovoljenj in ministrstva. V IMPEL se lahko včlanijo tudi združenja organizacij in organov, ki se ukvarjajo z izvajanjem in uveljavljanjem okoljske zakonodaje.

Prednosti sodelovanja

Sodelovanje

Vaša organizacija bo v mreži več kot 50 okoljskih organov z možnostjo sodelovanja pri praktičnih vprašanjih izvajanja prek projektov in dejavnosti. To bo vaši organizaciji omogočilo obsežne priložnosti za mreženje z drugimi strokovnjaki za izvajanje in izvrševanje iz držav članic IMPEL.

Skupno učenje

Projekti in dejavnosti IMPEL dajejo vaši organizaciji priložnost, da dela na skupnih izzivih okoljskih organov ter ustvarja nove ideje in znanje. IMPEL članom zagotavlja platformo za izmenjavo idej in izkušenj ter medsebojno učenje.

Delitev najboljših praks

Veden od glavnih ciljev IMPEL je izmenjava in razvoj dokumentov s smernicami o najboljših praksah. To omogoča učenje iz izkušenj strokovnjakov drugih okoljskih organov.

Dostop do Basecamp

Basecamp je spletna platforma za upravljanje projektov in komunikacijo. Skupina IMPEL uporablja to programsko opremo za lažje povezovanje, interakcijo in izmenjavo informacij med člani. Dostop do te platforme je ena od praktičnih prednosti članstva v IMPEL-u.

Povečanje zmogljivosti

IMPEL krepi zmogljivosti v vaši organizaciji, saj ponuja priložnosti za učenje prek projektov, konferenc in usposabljanj.

Udeležba v projektih

Vaša organizacija bo imela koristi od priložnosti, da se osebje udeleži projektov (z vključenimi stroški leta, nastanitve in osnovne prehrane).

Udeležba v skupinah strokovnjakov

Skupine strokovnjakov so tematski forumi, na katerih si podobno misleči kolegi izmenjajo informacije o izvajanju in uveljavljanju okoljske zakonodaje. Kot član boste imeli možnost, da osebje sodeluje v strokovnih skupinah in sprejema odločitve o prihodnjih projektih.

Pomagajte organizacijam učinkoviteje uporabljati omejena sredstva

S pripravo tehničnih smernic in spodbujanjem uporabe pristopov na podlagi tveganja za usmerjanje prizadevanj lahko IMPEL pomaga organizacijam članicam okrepiti izvajanje okoljske zakonodaje.

Sodelovanje med organi pregona

Sodelovanje med organi je zelo pomembno, zlasti pri čezmejnih zadevah. IMPEL krepi čezmejno komunikacijo in povezave med strokovnjaki ter daje članom možnost, da sodelujejo pri skupnih izzivih izvajanja. To delo krepi sodelovanje med izvršilnimi organi različnih držav.

Vzajemni pregledi

IMPEL ponuja medsebojne preglede, imenovane: "Pobuda za pregled IMPEL" (IRI). IRI je prostovoljni medsebojni pregled, pri katerem si okoljski organi držav članic IMPEL medsebojno pomagajo pri izboljšanju izvajanja okoljske zakonodaje EU. Z IRI lahko vaša organizacija pridobi poceni nasvete za nadaljnje izboljšanje svojega dela.

Sodelovanje z zunanjimi partnerji

IMPEL tesno sodeluje z več zunanjimi mrežami, kot so Mednarodna mreža za okoljsko skladnost in izvrševanje (INECE), Evropska mreža vodij agencij za varstvo okolja (NEPA), Evropska mreža tožilcev za okolje (ENPE) in Evropska mreža sodnikov za okolje (EUFJE). Kot članica IMPEL bo imela vaša organizacija priložnost spoznati in sodelovati tudi s člani teh mrež.

Odgovornosti

Biti članica prinaša tudi odgovornosti. IMPEL večino svojih prihodkov pridobi od Evropske unije, vendar velik del (približno 30 %) prihaja iz članarin (5 000 EUR na člansko organizacijo). Mreža je uspešna le toliko, kolikor so uspešni sami udeleženci, ko se povezujejo in sodelujejo, zato je ključni del članstva tudi sodelovanje pri odločanju, projektih in dejavnostih.

Kako naprej?

Če se vaša organizacija zanima za članstvo v IMPEL, se obrnite na naš Sekretariat.

Subscribe to our newsletter