IMPEL Logo

O podjetju IMPEL

Članice združenja IMPEL sestavlja 55 okoljskih organov iz 36 držav: 28 držav članic EU, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Srbija, Turčija, Islandija, Kosovo*, Albanija, Švica in Norveška. V združenju IMPEL se imenujejo države članice IMPEL.
Generalna skupščina IMPEL lahko v združenje sprejme opazovalce, ki lahko nato sodelujejo na zasedanjih generalne skupščine s posvetovalnim glasom. Opazovalec je lahko mednarodna organizacija ali mreža, ki je tesno povezana z dejavnostmi združenja IMPEL. Strokovnjaki, ki jih imenuje predstavnik opazovalca, se lahko udeležujejo tudi projektov in dejavnosti združenja IMPEL.

(*Ta določitev ne posega v stališča o statusu in je v skladu z RVSZN 1244/1999 in mnenjem Meddržavnega sodišča o razglasitvi neodvisnosti Kosova).

Subscribe to our newsletter