IMPEL Logo

O podjetju IMPEL

Eden od vidikov skupine IMPEL, ki ga njeni člani in tisti, ki se z njo ukvarjajo, najbolj cenijo, je njen neformalni značaj. Statut IMPEL odraža ta značaj. V projektih in dejavnostih lahko sodelujejo vsi okoljski strokovnjaki, ki delajo v okoljskem organu, ki je član združenja IMPEL.

Generalna skupščina

Generalna skupščina je najvišji organ združenja. Generalna skupščina določa politiko združenja ter odloča o proračunu, delovnih programih, predlogih projektov in poročilih o projektih. Člani združenja IMPEL v eni državi imenujejo nacionalnega koordinatorja združenja IMPEL, ki jih zastopa na generalni skupščini.

Skupine strokovnjakov

Združenje IMPEL organizira svoje delo na petih tematskih področjih:
1. Industrija in zrak
2. Odpadki in TFS
3. Voda in zemlja
4. Zaščita narave
5. Vmessektorska orodja in pristopi

Skupine strokovnjakov so odgovorne za razvoj dejavnosti, ki obravnavajo ključne vrzeli pri izvajanju, nadzorujejo izvajanje teh dejavnosti in kakovost njihovih rezultatov. Skupina za upravljanje programa združuje vodje skupin za 5 tematskih področij, ki so nato odgovorni za organizacijo dejavnosti v enoten integriran program.

Odbor

Odbor je izvršilni organ združenja in je odgovoren za vsakodnevno upravljanje in izvajanje odločitev generalne skupščine. Na primer, upravlja odnose s ključnimi zunanjimi zainteresiranimi stranmi, kot je Evropska komisija, pripravlja proračun mreže ter po potrebi upravlja in dodeljuje sredstva. Upravni odbor nadzoruje sekretariat. [Preberi več]

Odbori

Generalna skupščina izvoli neodvisni revizijski in ocenjevalni odbor, ki ocenjuje tehnične in proračunske načrte ter poročila projektov in drugih ustreznih dejavnosti združenja.  Odbor se izreka o skladnosti načrtov projektov in ukrepov ter njihovega izvajanja z notranjimi pravili in upravnimi načeli združenja IMPEL. 

Generalna skupščina izvoli tudi odbor za zaposlovanje, ki omogoča zasedbo častnih delovnih mest v mreži. 

Članstvo v teh odborih je odprto za vse strokovnjake članic IMPEL, ki imajo poklicne izkušnje na ustreznih področjih (revizija, finančno in projektno vodenje oziroma zaposlovanje ali mreženje).

Sekretariat

IMPEL podpira sekretariat, ki je hrbtenica mreže IMPEL. Osebje sekretariata sestavlja skupina petih uradnikov. [Preberi več]

Subscribe to our newsletter