IMPEL Logo

About IMPEL

Odbor je izvršilni organ združenja in je odgovoren za vsakodnevno upravljanje in izvajanje sklepov generalne skupščine. Tako na primer upravlja odnose s ključnimi zunanjimi zainteresiranimi stranmi, kot je Evropska komisija, pripravlja proračun mreže ter po potrebi upravlja in dodeljuje sredstva. Odbor nadzoruje sekretariat.

Odbor trenutno sestavljajo:

Marco Falconi

Marco Falconi je zaposlen kot tehnolog na italijanskem inštitutu za varstvo okolja in raziskave ISPRA in je vodja strokovne skupine IMPEL za vodo in tla. Ima dva magisterija – enega iz okoljskih znanosti in drugega iz geologije.
Marco ima mednarodne izkušnje s projekti Združenih narodov v balkanskih državah in pri ocenjevanju GEO6. Je eden od članov nacionalnega referenčnega centra EIONET za tla. V ISPRA je koordinator poglavja “Tla in zemljišča” v letnem poročilu o urbanih območjih. Je tudi znanstveni koordinator letne konference Remtech Europe o onesnaženih območjih. Na Politehniški univerzi v Marki in na univerzi v Camerinu poučuje ocenjevanje okolja.

Alfred Dreijer

Alfred je zaposlen pri organu za izdajanje dovoljenj v pokrajini Drenthe na Nizozemskem, kjer izdaja dovoljenja za lov, varstvo narave in gozdarstvo. V imenu pokrajine Drenthe sodeluje v nacionalni delovni skupini za zakonodajo o varstvu narave in v nacionalni delovni skupini za upravljanje volkov. Njegove prejšnje izkušnje vključujejo delo nepremičninskega agenta na ministrstvu za kmetijstvo, naravo in ribištvo ter delo naravovarstvenega nadzornika v pokrajini Friesland. V skupini IMPEL sodeluje od leta 2017  leta 2021 pa je bil izvoljen za vodjo skupine strokovnjakov za naravo.

Martine Blondeel

Martine je višja strokovnjakinja za okoljsko in prostorsko politiko na oddelku za okolje in prostorski razvoj flamske vlade v Belgiji. Pred tem je bila več let vodja glavnega inšpektorata v oddelku okoljskega inšpektorata. V tej vlogi je nadzorovala usklajevalno delo več strokovnjakov na različnih okoljskih področjih, kot so zrak, odpadne vode, odpadki, pošiljke odpadkov, hrup, vonj, snovi, ki tanjšajo ozonski plašč, in toplogredni plini, tla in podtalnica, gensko spremenjeni organizmi, sistemi upravljanja z energijo, sistemi okoljskega upravljanja in uredba Reach. Pred tem je bila koordinatorka in strokovnjakinja na področju nadzora nad onesnaževanjem zraka in neprijetnimi vonjavami. Izkušnje ima kot okoljska inšpektorica, strokovnjakinja za politiko na področju zraka in kot učiteljica naravoslovja. Študirala je na univerzi v Leuvnu in nato nadaljevala študij na univerzah v Antwerpnu in Gentu. V skupini IMPEL sodeluje od leta 2007 – predvsem v strokovnih skupinah Industry & Air in Cross Cutting Issues – leta 2021 pa je bila izvoljena za vodjo strokovne skupine Cross Cutting Issues.

Ana Garcia

Ana Garcia je trenutno zaposlena kot inšpektorica direktorica enote za sodelovanje in mednarodne zadeve, IGAMAOT, Portugalska. Je inšpektorica za okolje na Generalnem inšpektoratu za kmetijstvo, morje, okolje in prostor (IGAMAOT, Portugalska) in doktorica znanosti s področja okoljskih znanosti na temo “Izvajanje okoljske zakonodaje”. Z združenjem IMPEL sodeluje od leta 1999 kot nacionalna predstavnica sodeluje v projektih IMPEL na različnih področjih, in sicer na področju varstva narave, industrije ter zraka, odpadkov in vode, od leta 2015 je portugalska nacionalna koordinatorka, v letih 2017-2018 pa je bila podpredsednica združenja IMPEL.

Helge Ziolkowski

Helge Ziolkowski je zaposlena kot višja svetovalka za pošiljanje odpadkov pri švedski agenciji za varstvo okolja. Družini IMPEL Waste in TFS se je pridružil leta 2010 in od takrat je sodeloval pri številnih različnih projektih za švedsko agencijo EPA. Helge je bil na konferenci COP 12 izvoljen za člana baselskega odbora ENFORCE za obdobje 2016/17. Zadnja tri leta je bil vodja oddelka TFS v zvezni deželi Saška, maja 2021 pa se je dokončno vrnil na Švedsko. Ima izkušnje na področju TFS in razvrščanja odpadkov, odpadnih voda in odlagališč. Helge je vodja strokovne skupine za odpadke in TFS za leto 2022/23. Na Tehnični univerzi v Dresdnu je diplomiral iz kemije.

Jean-Luc Perrin

Jean-Luc je vodja oddelka za kronična tveganja in usmerjanje inšpektorata na ministrstvu za energetski prehod v Franciji. Študiral je na Ecole Polytechnique in Ecole Nationale Superieure de Techniques Avancees v Parizu in ima izkušnje z delom na različnih ministrstvih na temah, kot so računovodstvo socialnega zavarovanja, onesnaževanje tal in radioaktivno onesnaževanje, zdaj pa na področju inšpekcijskih pregledov industrijskih objektov. Od leta 2009 je nacionalni koordinator IMPEL za Francijo in sodeluje pri številnih dejavnostih IMPEL. Leta 2022 je bil izvoljen za podpredsednika za upravo in finance v skupini IMPEL.  

Bojan Počkar

Bojan je višji okoljski inšpektor na Inšpektoratu za okolje in prostor v Sloveniji. Diplomiral je iz organizacijskih ved na Univerzi v Kranju v Sloveniji. Je vodja medresorske delovne skupine za problematiko TFS v Sloveniji (člani Inšpektorat, Policija, Finančna uprava) in že več kot 10 let sodeluje v projektu IMPEL kot nacionalni koordinator, nacionalna kontaktna točka na področju TFS, član usmerjevalnega odbora strokovne skupine Waste&TFS in aktivni član različnih projektov IMPEL v okviru strokovnih skupin Waste&TFS in Cross Cutting. Bojan je podpredsednik za projekte. 

Marinus Jordaan

Marinus Jordaan is working as an inspection expert in the behavioural intervention team of the regional environmental agency DCMR Rijnmond area in the Netherlands. He joined the IMPEL family with the Idepend decision tool project in 2012. He joined the IED Implementation project in 2015 and is Industry and Air deputy since 2021 and became expert team leader in April 2023. Marinus has international experience in soil investigation and remediation in Australia, training inspectors and permitters from several at the time ‘’new’’  EU members from 2000 on in Poland, Latvia, Estonia and Bulgaria but also others like Russia. He holds the B.Sc. in Environmental Engineering from the van Hall Institute in Groningen and Master of Public administration from the Antwerp University.

Subscribe to our newsletter