IMPEL Logo

About IMPEL

Odbor je izvršilni organ združenja in je odgovoren za vsakodnevno upravljanje in izvajanje sklepov generalne skupščine. Tako na primer upravlja odnose s ključnimi zunanjimi zainteresiranimi stranmi, kot je Evropska komisija, pripravlja proračun mreže ter po potrebi upravlja in dodeljuje sredstva. Odbor nadzoruje sekretariat.

Odbor trenutno sestavljajo:

Marco Falconi

Marco Falconi je zaposlen kot tehnolog na italijanskem inštitutu za varstvo okolja in raziskave ISPRA in je vodja strokovne skupine IMPEL za vodo in tla. Ima dva magisterija – enega iz okoljskih znanosti in drugega iz geologije.
Marco ima mednarodne izkušnje s projekti Združenih narodov v balkanskih državah in pri ocenjevanju GEO6. Je eden od članov nacionalnega referenčnega centra EIONET za tla. V ISPRA je koordinator poglavja “Tla in zemljišča” v letnem poročilu o urbanih območjih. Je tudi znanstveni koordinator letne konference Remtech Europe o onesnaženih območjih. Na Politehniški univerzi v Marki in na univerzi v Camerinu poučuje ocenjevanje okolja.

Florije Kqiku

Florije Kqiku, a seasoned professional with nearly two decades in Government of Kosovo and four years in the private sector, excels in environmental law and enforcement. Serving as the Head of Division for Inspection at the Ministry of Environment, Spatial Planning, and Infrastructure in Kosovo from 2014-2023, she led strategic initiatives, represented Kosovo internationally, and managed legislative reforms. Florije's expertise extends to project management, training, and coordination in regional and EU networks. Holding a Master's in Management and The Environment from the University of Lancaster and a background as an engineer of architecture from the University of Prishtina, she offers a unique and comprehensive perspective on environmental issues. Florije is a multilingual, dedicated leader, actively contributing within IMPEL since 2014, participating in various projects, including those focused on combating Environmental Crime. Notably, she has served as the National Coordinator for Kosovo within the framework of IMPEL and as the National Coordinator for EnviCrimeNet for a decade.

Rob Kramers

Rob Kramers is an international expert and programme manager at the knowledge Centre for the Environment at Rijkswaterstaat in The Netherlands. His organisation is part of the ministry of Infrastructure and Water management. 

The primary focus of his team is capacity building and training on environmental themes. With 25 years of experience within IMPEL, Rob contributed on many of the projects. Doing the Right Things (Inspection planning) and the Knowledge and Innovation Centre are some of them. Rob was the programme manager for IMPEL’s Knowledge and Information Programme and is one of the ambassadors of the IMPEL Review Initiative programme.

Bojan Počkar

Bojan je višji okoljski inšpektor na Inšpektoratu za okolje in prostor v Sloveniji. Diplomiral je iz organizacijskih ved na Univerzi v Kranju v Sloveniji. Je vodja medresorske delovne skupine za problematiko TFS v Sloveniji (člani Inšpektorat, Policija, Finančna uprava) in že več kot 10 let sodeluje v projektu IMPEL kot nacionalni koordinator, nacionalna kontaktna točka na področju TFS, član usmerjevalnega odbora strokovne skupine Waste&TFS in aktivni član različnih projektov IMPEL v okviru strokovnih skupin Waste&TFS in Cross Cutting. Bojan je podpredsednik za projekte. 

Marinus Jordaan

Marinus Jordaan is working as an inspection expert in the behavioural intervention team of the regional environmental agency DCMR Rijnmond area in the Netherlands. He joined the IMPEL family with the Idepend decision tool project in 2012. He joined the IED Implementation project in 2015 and is Industry and Air deputy since 2021 and became expert team leader in April 2023. Marinus has international experience in soil investigation and remediation in Australia, training inspectors and permitters from several at the time ‘’new’’  EU members from 2000 on in Poland, Latvia, Estonia and Bulgaria but also others like Russia. He holds the B.Sc. in Environmental Engineering from the van Hall Institute in Groningen and Master of Public administration from the Antwerp University.

Alfred Dreijer

Alfred je zaposlen pri organu za izdajanje dovoljenj v pokrajini Drenthe na Nizozemskem, kjer izdaja dovoljenja za lov, varstvo narave in gozdarstvo. V imenu pokrajine Drenthe sodeluje v nacionalni delovni skupini za zakonodajo o varstvu narave in v nacionalni delovni skupini za upravljanje volkov. Njegove prejšnje izkušnje vključujejo delo nepremičninskega agenta na ministrstvu za kmetijstvo, naravo in ribištvo ter delo naravovarstvenega nadzornika v pokrajini Friesland. V skupini IMPEL sodeluje od leta 2017  leta 2021 pa je bil izvoljen za vodjo skupine strokovnjakov za naravo.

Martine Blondeel

Martine je višja strokovnjakinja za okoljsko in prostorsko politiko na oddelku za okolje in prostorski razvoj flamske vlade v Belgiji. Pred tem je bila več let vodja glavnega inšpektorata v oddelku okoljskega inšpektorata. V tej vlogi je nadzorovala usklajevalno delo več strokovnjakov na različnih okoljskih področjih, kot so zrak, odpadne vode, odpadki, pošiljke odpadkov, hrup, vonj, snovi, ki tanjšajo ozonski plašč, in toplogredni plini, tla in podtalnica, gensko spremenjeni organizmi, sistemi upravljanja z energijo, sistemi okoljskega upravljanja in uredba Reach. Pred tem je bila koordinatorka in strokovnjakinja na področju nadzora nad onesnaževanjem zraka in neprijetnimi vonjavami. Izkušnje ima kot okoljska inšpektorica, strokovnjakinja za politiko na področju zraka in kot učiteljica naravoslovja. Študirala je na univerzi v Leuvnu in nato nadaljevala študij na univerzah v Antwerpnu in Gentu. V skupini IMPEL sodeluje od leta 2007 – predvsem v strokovnih skupinah Industry & Air in Cross Cutting Issues – leta 2021 pa je bila izvoljena za vodjo strokovne skupine Cross Cutting Issues.

Subscribe to our newsletter