IMPEL Logo

About IMPEL

Sekretariat sestavlja ekipa petih uradnikov:

Will Fawcett

Will Fawcett je odgovoren za organizacijsko in operativno podporo podjetja IMPEL. Njegove glavne naloge so načrtovanje, usklajevanje in spremljanje sestankov upravnega odbora in skupščine. Pri svojem delu podpira predsednika in podpredsednika. V sodelovanju z upravnim odborom, vodji strokovnih skupin, projektnim in finančnim uradnikom pomaga pri pripravi zahtevkov za donacije in poročil. Koordinira delo sekretariata ter povezuje in upravlja dobavitelje blaga in storitev. Usklajuje tudi dejavnosti z drugimi ustreznimi mrežami za okoljsko skladnost.

 

Pinar Topkaya

Pinar Topkaya je odgovoren za vodenje projektov. Odgovorna je za nadzor projektnega portfelja in dejavnosti ter pripravo načrtov upravljanja za projekte IMPEL. Vzpostavlja načrte za obvladovanje tveganj ter skrbi za poročanje in nadzor nad spremembami. Podpira strokovne skupine pri oblikovanju njihovih delovnih načrtov. Zagotavlja pravočasno spremljanje in poročanje o napredku projekta ter pripravlja strokovna poročila za poročanje o nepovratnih sredstvih IMPEL’s. Podpira vodje projektov pri nadzoru stroškov v sodelovanju s finančnim uradnikom.

Fotini Stamati

Fotini Stamati - Splošne administrativne podporne storitve

Fotini Stamati zagotavlja IMPEL’s splošno administrativno podporo. Upravlja postopek izkazovanja interesa in dostop članov’ na intranetu ter vzdržuje posodobljen seznam stikov. Ustrezne informacije posreduje nacionalnim koordinatorjem, upravnemu odboru in organizacijam članicam. Podpira intranetno komunikacijo odbora, odborov, projektov in dejavnosti z mrežo. Zagotavlja podporo pri vzpostavljanju videokonferenc in postopkov registracije za sestanke IMPEL ter upravlja koledar IMPEL.
Claudia Wunderlich and Grit Mohr

Claudia Wunderlich je medsebojne in zunanje revizije ter finančna poročila, koordinate proračunske enote v Evropski komisiji, in upravlja davčne obveznosti v sodelovanju szunanjim računovodjem in organi Belgije.  On izagotavljanje finančne informacije fali the Board, PMG, in operativni podpora in cosodelovanje z projektni vodjasnd kontrola IMPEL’s gotovina in rezervni skladi as IMPEL’s financer

Eleni Belmpa

Eleni Belmpa is in charge of Travel and Event Management and Support in IMPEL. She is responsible for preparing, organizing and managing IMPEL's virtual and hybrid physical events, including conferences, meetings, and general assemblies. She also develops standardized event components, such as forms, checklists, and model communications, that can be used for all events.

Sophie Moritz

Sophie Moritz se je pridružila IMPEL-u kot stagiaire za šest mesecev, z začetkom januarja 2022. Vključevala se bo v številne dejavnosti in spoznavala vlogo mreže. Osredotočila se bo na pomoč pri vzpostavitvi novega spletnega mesta in delo pri organizaciji potovanj.

Şenay ARSLAN

Şenay Arslan is responsible for the dissemination of the IMPEL Project Results. She is working with Project Managers, Expert Team leads and Board in improving the dissemination of project results like guidelines, story books, checklists, handbooks, abstracts, forms, and documents. She supports the studies for developing practical self-teaching, e-learning, and training materials or other tools from IMPEL activity results. Senay also contributes to the development of the IMPEL website to optimize the IMPEL activity results for better suitability as self-teaching, learning, and training materials or other tools.

Subscribe to our newsletter