IMPEL Logo

Izjava o omejitvi odgovornosti

Mreža IMPEL ne jamči, da so zagotovljene informacije aktualne, točne, popolne ali brez napak. Ne prevzemamo nobene odgovornosti za škodo ali izgubo, ki bi neposredno ali posredno nastala zaradi uporabe tega spletnega mesta, pod pogojem, da ni bila povzročena namerno ali iz hude malomarnosti.
Izrecno si pridržujemo pravico, da spletno mesto delno ali v celoti spremenimo, dopolnimo ali izbrišemo brez predhodnega obvestila ali da v celoti ali za določen čas ustavimo objavo.

To spletno mesto vsebuje povezave na druga spletna mesta. Izrecno se distanciramo od vsebine povezanih zunanjih strani, saj nimamo nadzora nad temi stranmi in nismo odgovorni za njihovo vsebino.

Vse slike, uporabljene na tem spletnem mestu, so bile uporabljene po pridobitvi soglasja ustreznih fotografov.

Impel v nobenem primeru ne bo odgovarjal nobeni stranki, ki bi se odločila zanesti na informacije na tem spletnem mestu. Vsaka oseba ali subjekt, ki se zanaša na informacije, pridobljene na tem spletnem mestu, to počne na lastno odgovornost.

Širjenje informacij na tem spletnem mestu z naše strani ne ustvarja nobene pravice ali koristi, materialne ali postopkovne, ki bi jo stranka lahko uveljavljala po zakonu ali pravici, proti omrežju, njegovim instrumentom, njegovim uradnikom ali kateri koli drugi osebi.

Naš program ne zbira ali spremlja osebnih podatkov s svojega spletnega mesta, razen če je obiskovalec prostovoljno navedel osebne podatke za dopisovanje ali druge namene. Splošne informacije iz dnevnikov strežnika se lahko uporabijo za spremljanje števila obiskovalcev spletnega mesta, vrste uporabljene programske opreme brskalnika in poti, ki jih obiskovalci opravijo prek spletnega mesta. Te informacije bodo uporabljene le v zbirni obliki in izključno za namene izboljšanja našega spletnega mesta in njegovih storitev za naše obiskovalce z lažjim iskanjem in uporabo informacij, ki jih zagotavljamo.

Subscribe to our newsletter