IMPEL Logo

News

 • Delavnica IMPEL o ravnanju z odpadki in krožnem gospodarstvu je potekala 13. in 14. decembra v Lizboni

  02 Jan, 2023

  Projekt IMPEL "Gospodarjenje z odpadki in krožno gospodarstvo" (WMCE) poteka po stopnjah hierarhije ravnanja z odpadki, da bi dosegli skupno razumevanje ključnih točk okvirne direktive o odpadkih in poenotili vedenje v državah članicah. V okviru projekta so bili v prejšnjih fazah projekta že pripravljeni dokumenti s smernicami v zvezi s stopnjami hierarhije ravnanja z odpadki.

  [Read more]
 • Trije javni razpisi za storitve v podporo dejavnostim IMPEL

  30 Dec, 2022

  Trije oglasi za storitve - rok 22. januar 2023

  [Read more]
 • Projekt IMPEL za podporo izvajanju IED je organiziral skupni pregled v tovarni papirne celuloze na Švedskem

  22 Dec, 2022

  Projekt IMPEL za podporo izvajanju IED je organiziral skupni pregled v tovarni papirne celuloze na Švedskem Delovna skupina za inšpekcijske preglede in preprečevanje iz industrije ET in zraka je 8. in 9. decembra 2022 organizirala 14. skupni pregled v tovarni celuloze in papirja na Švedskem. To je bil prvi skupni inšpekcijski pregled po konferenci Corona. Inšpekciji so se pridružili inšpektorji s Švedske, Nizozemske in Finske, pri pripravah pa je sodeloval tudi inšpektor iz Združenega kraljestva.

  [Read more]
 • Projekt IMPEL Ship Recycling Project je 28. novembra 2022 organiziral svoj prvi spletni seminar.

  21 Dec, 2022

  Cilj projekta IMPEL za recikliranje ladij je izboljšati sodelovanje med okoljskimi in pomorskimi organi, ki delujejo na tem področju. Zaradi različne zakonodaje EU in z njo povezanih pristojnosti je izvajanje, nadzor in izvrševanje zahtevno. Za preprečevanje nezakonitih pošiljk bo pripravljeno gradivo s smernicami za organe in druge vključene zainteresirane strani, organizirano pa bo tudi krepitev zmogljivosti za inšpektorje in druge zainteresirane strani. Prav tako bo preučeno sodelovanje z drugimi institucijami, agencijami, mrežami v EU in zunaj nje ter z nevladnimi organi.

  [Read more]
 • Projekt Dobre prakse pri izvajanju akcijskega načrta EU za boj proti trgovini z divjimi živalmi je na Portugalskem organiziral prvi skupni inšpekcijski pregled

  19 Dec, 2022

  Izvajanje akcijskega načrta EU za boj proti trgovini z divjimi živalmi in rastlinami zahteva široko podporo, ne le institucij EU, temveč tudi agencij EU - Europola in Eurojusta -, držav članic in njihovih ustreznih agencij, delegacij EU in veleposlaništev držav članic v tretjih državah. Cilj projekta IMPEL "Dobre prakse pri izvajanju akcijskega načrta EU za boj proti trgovini z divjimi živalmi" je analizirati različne dobre prakse pri izvajanju orodij EU za boj proti trgovini z divjimi živalmi in oblikovati usmerjevalni vodnik, ki ga bodo lahko delile in uporabljale vse države članice. Projektna skupina je v prejšnjih fazah projekta pripravila usmerjevalni vodnik. Za prenos dokumenta kliknite tukaj.

  [Read more]
 • Sestanek strokovne skupine za varstvo narave je potekal 23. novembra na spletu

  09 Dec, 2022

  Sestanek strokovne skupine za varstvo narave je potekal 23. novembra na spletu. Osrednji namen tega dogodka je bil zagotoviti najnovejše informacije o projektih IMPEL, ki potekajo v obdobju 2022-2024 v okviru strokovne skupine za varstvo narave. Srečanje sta odprla podpredsednik skupine IMPEL Jean Luc Perrin in vodja strokovne skupine Alfred Dreijer, udeležilo pa se ga je 24 predstavnikov iz 11 držav in 2 nevladnih organizacij. Na dnevnem redu so bile predstavitve vodij projektov varstva narave v okviru skupine IMPEL, predlogi za prihodnje projekte, rezultati raziskave o izzivih pri izvajanju in kako razširiti mrežo strokovne skupine za varstvo narave.

  [Read more]
 • Projektni sestanek o ravnanju z rudarskimi odpadki je potekal 28. in 29. novembra

  06 Dec, 2022

  Cilj projekta Ravnanje z rudarskimi odpadki je primerjava prenosa direktive v državah članicah, da bi ocenili skupne smernice za boljše ravnanje z rudarskimi odpadki, tudi v skladu s preiskovalnim mnenjem Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (EESO), ki državam članicam priporoča spodbujanje pobud za izkoriščanje in uporabo "novih področij" surovin, kot so rudarski odpadki.

  [Read more]
 • 24. generalna skupščina IMPEL

  05 Dec, 2022

  24. generalna skupščina IMPEL

  [Read more]
 • Poročila o kemični oksidaciji in ekstrakciji hlapov iz tal na kraju samem so na voljo v 11 jezikih

  05 Dec, 2022

  Upravljanje onesnaženih območij je proces, ki v državah članicah poteka različno hitro. To je deloma posledica razlik v zakonodaji, ki pomenijo različne opredelitve, kot so na primer "potencialno onesnažena območja", "onesnažena območja", "sanirana območja". Zato je Evropska komisija-JRC skupaj z mrežo EEA-EIONET sprožila pobudo za iskanje skupnih opredelitev in raziskavo v državah članicah v letu 2018

  [Read more]
 • Poročilo delavnice Strategije za preverjanje samopregledovanja in poročanja o emisijah v zrak je zdaj na voljo

  05 Dec, 2022

  Delavnica VERIFICATION OF SELF-MONITORING AND REPORTING ON AIR EMISSIONS je bila pod okriljem projekta IMPEL Supporting IED Implementation Project 2021-2024 osredotočena na samopregledovanje emisij v zrak (neprekinjeno in neprekinjeno) s strani upravljavcev (nosilcev dolžnosti) ter na zanesljivost samopregledovanja in poročanja o njem. Poročilo o projektu z delavnice, ki je potekala leta 2021, je zdaj potrdila generalna skupščina združenja IMPEL in je na voljo tukaj.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter