IMPEL Logo

IMPEL Podpora pri izvajanju projekta IED Razpis - rok za oddajo ponudb 7. september

17 Aug, 2023

Projekt IMPEL Supporting Industrial Emissions Directive (IED) Implementation je namenjen izmenjavi znanja in dobrih praks med strokovnjaki s področja zakonodaje ter razvoju smernic in gradiv za usposabljanje v podporo učinkovitemu izvajanju direktive IED.  

V tem projektu deluje delovna skupina za prašiče in perutnino, katere cilj je izvajanje okoljskega nadzora na intenzivnih živinorejskih farmah. 

V okviru te delovne skupine IMPEL išče ponudnika storitev za pripravo kratkega videoposnetka za namene razširjanja rezultatov delovne skupine.   

Poglejte priloženo obvestilo o storitvi za svetovalca v okviru projekta IMPEL Supporting IED Implementation.  

Zaključek prijav je 7. september 2023. 

Subscribe to our newsletter