IMPEL Logo

Razpis za projekt IMPEL TIGDA - podaljšan rok - 30. junij

20 Jun, 2023

Projekt TIGDA (Tackling illegal groundwater drilling and abstractions) je namenjen izmenjavi znanja in dobrih praks o upravljanju črpanja in odvzemanja podzemne vode. To naj bi vključevalo posebne pogoje za izdajo dovoljenj, akreditacije ter izvršilna orodja in metode, ki se uporabljajo v različnih državah članicah za zmanjšanje nezakonitega vrtanja in (prekomernega) odvzema podzemne vode, kar bi pripomoglo k doseganju dobrega količinskega in kakovostnega stanja teles podzemne vode. 

V okviru projekta TIGDA obstaja delovni paket "Tehnike opazovanja Zemlje za odkrivanje nezakonitih dejavnosti podzemne vode". Namen tega delovnega paketa je pregledati različne vrste metod opazovanja Zemlje in podatkov, ki jih je mogoče uporabiti za odkrivanje nezakonitih dejavnosti podzemne vode. V okviru delovnega paketa je treba pripraviti pisno poročilo s priporočili za metode opazovanja Zemlje in podatke glede na obseg nezakonitih dejavnosti podzemne vode.  

Zato IMPEL za potrebe delovnega paketa "Tehnike opazovanja Zemlje za odkrivanje nezakonitih dejavnosti podzemne vode" išče ponudnika storitev.  

Poglejte si priloženi oglas za storitev za svetovalca v okviru projekta IMPEL TIGDA. 

Razpisni rok za prijavo je podaljšan do 30. junija. 

Subscribe to our newsletter