IMPEL Logo

Javni razpis za projekt NPRI

25 Jul, 2022

Nacionalna pobuda IMPEL za medsebojno ocenjevanje (NPRI), faza IV, je namenjena vzpostavitvi avtonomnih zmogljivosti pri izvajanju medsebojnega ocenjevanja. Strateški rezultat dela je boljše in homogeno izvajanje okoljske zakonodaje na nacionalni in regionalni ravni, ki temelji na posebnem zakonodajnem in tehničnem položaju vsake države. Postopek NPRI omogoča opredelitev šibkih točk v mreži na podlagi lokalne analize in omogoča opredelitev rešitev, ki jih je mogoče uporabiti tudi v celotni mreži. V okviru projekta obstaja potreba po strokovni podpori vodjem projektov in ekipi na specifičnem področju medsebojnih pregledov na mednarodni ravni.

Zato IMPEL za potrebe četrte faze projekta NPRI išče ponudnika storitev.

Poglejte si priloženo obvestilo o storitvi za svetovalca v okviru projekta IMPEL National Peer Review Initiative (NPRI) Phase IV Project.

Razpisni rok je bil podaljšan - novi rok za oddajo prijav je 8. september 2022.

SERVISNI RAZPIS ZA SVETOVALCA V OKVIRU DELA PROJEKTA IMPEL NATIONAL PEER REVIEW INITIATIVE (NPRI) PHASE IVINVITATION TO TENDER

Subscribe to our newsletter