IMPEL Logo

News

 • Sestanek strokovne skupine IMPEL za orodja in pristope navzkrižnega rezanja

  17 Oct, 2023

  Srečanje strokovne skupine IMPEL Cross Cutting Tools and Approaches je potekalo 27. septembra 2023 v Rimu na sedežu Italijanskega inštituta za varstvo okolja in raziskave (ISPRA). Projekti v okviru strokovne skupine IMPEL Cross Cutting Tools and Approaches Expert Team so prav tako organizirali dogodke, ki so potekali vzporedno s tem srečanjem.

  [Read more]
 • Projekt IMPEL Gospodarjenje z odpadki in krožno gospodarstvo organiziral usposabljanje v Bukarešti

  13 Oct, 2023

  Od 4. do 6. oktobra je v Bukarešti v Romuniji potekalo tridnevno usposabljanje, ki je bilo organizirano v okviru projekta IMPEL "Ravnanje z odpadki in krožno gospodarstvo". Srečanja se je udeležilo 25 okoljskih strokovnjakov (predvsem inšpektorjev in piscev dovoljenj) iz različnih držav in Romunije. Poleg tega se je srečanja prek spleta udeležilo več kot 60 članov združenja IMPEL.

  [Read more]
 • REACH Regulation and Circular Economy Guideline is now available

  12 Oct, 2023

  In order to promote circular economy, the concepts of ‘by-product’ and ‘End-of-Waste’ are highly relevant. REACH does not apply to waste. But REACH does apply to by-products and end-of-waste.

  [Read more]
 • IMPEL Izvajanje direktiv o pticah in habitatih na evropskih letališčih V okviru projekta so bili izvedeni obiski letališč na Danskem

  05 Oct, 2023

  Aerodromi pokrivajo velik del Evrope, razpršeni so po vsej celini in gostijo najrazličnejše evropske rastlinske in živalske vrste. Nekatere od teh živali, zlasti težke in/ali jateče vrste ptic, so ena od glavnih nevarnosti za letalstvo. Ob trku z zrakoplovom (trk zrakoplova z divjimi živalmi) lahko ptice in druge živali ogrozijo varnost zrakoplova, njegove posadke in potnikov (ter ljudi, ki živijo v bližini aerodromov in zunaj njih).

  [Read more]
 • Zaključna izjava - Konferenca 4 mreže

  04 Oct, 2023

  Štiri mreže, IMPEL - Mreža Evropske unije za izvajanje in uveljavljanje okoljskega prava, EUFJE - Forum okoljskih sodnikov Evropske unije, ENPE - Evropska mreža okoljskih tožilcev in EnviCrimeNet, so danes objavile izjavo po uspešni konferenci štirih mrež, ki je prejšnji teden potekala v Rimu. Izjava se osredotoča na pet ključnih tem, ki so po mnenju mrež ključnega pomena za obravnavanje okoljskih kaznivih dejanj, in sicer nove tehnike za preprečevanje in odkrivanje okoljskih kaznivih dejanj potreba po dopolnjevanju upravnega in kazenskega pregona. onemogočanje dobičkonosnosti okoljskih kaznivih dejanj. ocenjevanje, sanacija in povračilo nastale škode. merjenje rezultatov kazenskega pregona.

  [Read more]
 • Konferenca 4 Networks se začne jutri!

  27 Sep, 2023

  Skoraj je že čas za prvo konferenco 4 Networks, ki bo od leta 2017 potekala osebno! Dogodek se začne jutri, na njem pa se bo zbralo več kot 400 udeležencev iz ustreznih organov in članov mrež 4 Networks, IMPEL, EUFJE, ENPE in EnviCrimeNet. Namen konference je razpravljati o skupnih prizadevanjih za boj proti okoljskemu kriminalu.

  [Read more]
 • V Frankfurtu je potekala mini konferenca o spremembi trendov pri onesnaževanju podzemne vode

  27 Sep, 2023

  Obrat trenda je težaven, a ne nemogoč 4. septembra 2023 je v Frankfurtu na Majni (Nemčija) potekala mini konferenca projekta IMPEL z naslovom "Trend reversal in groundwater pollution". 29 upravnih in znanstvenih strokovnjakov iz sedmih držav (Nemčija, Albanija, Danska, Madžarska, Luksemburg, Romunija in Združeno kraljestvo) je razpravljalo o onesnaževanju podzemne vode z nitrati, pesticidi, soljo in drugimi škodljivimi snovmi iz razpršenih virov ter o najboljših praksah, kako obrniti negativne trende. Primerjane so bile izkušnje z različnimi politikami in instrumenti, zlasti na Danskem, v Združenem kraljestvu in Nemčiji, ter izmenjana različna mnenja regulatorjev, dobaviteljev vode in kmetijskih svetovalcev.

  [Read more]
 • Tender for IT Security and GDPR

  19 Sep, 2023

  IMPEL is seeking applicants for an IT Compliance and Security Check. IMPEL is a non-profit association of environmental authorities from various European countries, with a focus on promoting effective implementation and enforcement of environmental legislation.I IMPEL emphasizes the importance of secure data exchange, especially in light of the COVID-19 pandemic's impact on virtual communication. To protect the network and its member agencies, IMPEL aims to conduct a comprehensive IT security assessment and implement professional risk mitigation measures, making this tender request critical for ensuring the network's security and reliability.

  [Read more]
 • Na konferenci AquaConSoil 2023 so bili predstavljeni rezultati projekta IMPEL za sanacijo vode in tal

  14 Sep, 2023

  Vodja projekta sanacije voda in zemljišč Marco Falconi se je udeležil konference AquaConSoil 2023, ki poteka v Pragi od 11. do 15. septembra 2023. Marco Falconi je 13. septembra 2023 na konferenci predstavil rezultate projekta IMPEL za sanacijo voda in zemljišč v okviru TEME 3: Trajnostna sanacija, nova onesnaževala in preprečevanje v smeri ničelnega onesnaževanja.

  [Read more]
 • IMPEL Podpora pri izvajanju projekta IED Razpis - rok za oddajo ponudb 7. september

  17 Aug, 2023

  V okviru projekta IMPEL Supporting IED Implementation Project in delovne skupine za prašiče in perutnino IMPEL išče ponudnika storitev za pripravo kratkega videoposnetka za namene razširjanja rezultatov delovne skupine. Oglejte si priloženi oglas za storitev za svetovalca v okviru projekta IMPEL Supporting IED Implementation. Rok za prijavo je 7. september 2023.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter