IMPEL Logo

News

 • IMPEL Participates in seminar in Ukraine for the SEI

  10 Nov, 2023

  IMPEL Participates in seminar in Ukraine for the SEI

  [Read more]
 • Environmental Protection Agency of Montenegro joins IMPEL

  07 Nov, 2023

  Environmental Protection Agency of Montenegro joins IMPEL

  [Read more]
 • Srečanje strokovne skupine za industrijo in zrak Stuttgart 18.-19. oktober 2023

  20 Oct, 2023

  Srečanje strokovne skupine za industrijo in zrak 2023 je potekalo 18. in 19. oktobra v Stuttgartu in na spletu. Organiziral ga je mednarodni oddelek nemškega ministrstva za okolje, podnebje in energijo (Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg) pod okriljem Mreže Evropske unije za izvajanje in uveljavljanje okoljskega prava (IMPEL). Iskreno se zahvaljujemo, da smo lahko uporabljali njihovo stavbo, ter pomočnikom z ministrstva in našemu nemškemu kolegu Oliverju Wolfu. Brez njihove pomoči in tudi sodelavcev sekretariata IMPEL ne bi mogel biti tako uspešen!

  [Read more]
 • Sestanek strokovne skupine IMPEL za orodja in pristope navzkrižnega rezanja

  17 Oct, 2023

  Srečanje strokovne skupine IMPEL Cross Cutting Tools and Approaches je potekalo 27. septembra 2023 v Rimu na sedežu Italijanskega inštituta za varstvo okolja in raziskave (ISPRA). Projekti v okviru strokovne skupine IMPEL Cross Cutting Tools and Approaches Expert Team so prav tako organizirali dogodke, ki so potekali vzporedno s tem srečanjem.

  [Read more]
 • Projekt IMPEL Gospodarjenje z odpadki in krožno gospodarstvo organiziral usposabljanje v Bukarešti

  13 Oct, 2023

  Od 4. do 6. oktobra je v Bukarešti v Romuniji potekalo tridnevno usposabljanje, ki je bilo organizirano v okviru projekta IMPEL "Ravnanje z odpadki in krožno gospodarstvo". Srečanja se je udeležilo 25 okoljskih strokovnjakov (predvsem inšpektorjev in piscev dovoljenj) iz različnih držav in Romunije. Poleg tega se je srečanja prek spleta udeležilo več kot 60 članov združenja IMPEL.

  [Read more]
 • REACH Regulation and Circular Economy Guideline is now available

  12 Oct, 2023

  In order to promote circular economy, the concepts of ‘by-product’ and ‘End-of-Waste’ are highly relevant. REACH does not apply to waste. But REACH does apply to by-products and end-of-waste.

  [Read more]
 • IMPEL Izvajanje direktiv o pticah in habitatih na evropskih letališčih V okviru projekta so bili izvedeni obiski letališč na Danskem

  05 Oct, 2023

  Aerodromi pokrivajo velik del Evrope, razpršeni so po vsej celini in gostijo najrazličnejše evropske rastlinske in živalske vrste. Nekatere od teh živali, zlasti težke in/ali jateče vrste ptic, so ena od glavnih nevarnosti za letalstvo. Ob trku z zrakoplovom (trk zrakoplova z divjimi živalmi) lahko ptice in druge živali ogrozijo varnost zrakoplova, njegove posadke in potnikov (ter ljudi, ki živijo v bližini aerodromov in zunaj njih).

  [Read more]
 • Zaključna izjava - Konferenca 4 mreže

  04 Oct, 2023

  Štiri mreže, IMPEL - Mreža Evropske unije za izvajanje in uveljavljanje okoljskega prava, EUFJE - Forum okoljskih sodnikov Evropske unije, ENPE - Evropska mreža okoljskih tožilcev in EnviCrimeNet, so danes objavile izjavo po uspešni konferenci štirih mrež, ki je prejšnji teden potekala v Rimu. Izjava se osredotoča na pet ključnih tem, ki so po mnenju mrež ključnega pomena za obravnavanje okoljskih kaznivih dejanj, in sicer nove tehnike za preprečevanje in odkrivanje okoljskih kaznivih dejanj potreba po dopolnjevanju upravnega in kazenskega pregona. onemogočanje dobičkonosnosti okoljskih kaznivih dejanj. ocenjevanje, sanacija in povračilo nastale škode. merjenje rezultatov kazenskega pregona.

  [Read more]
 • Konferenca 4 Networks se začne jutri!

  27 Sep, 2023

  Skoraj je že čas za prvo konferenco 4 Networks, ki bo od leta 2017 potekala osebno! Dogodek se začne jutri, na njem pa se bo zbralo več kot 400 udeležencev iz ustreznih organov in članov mrež 4 Networks, IMPEL, EUFJE, ENPE in EnviCrimeNet. Namen konference je razpravljati o skupnih prizadevanjih za boj proti okoljskemu kriminalu.

  [Read more]
 • V Frankfurtu je potekala mini konferenca o spremembi trendov pri onesnaževanju podzemne vode

  27 Sep, 2023

  Obrat trenda je težaven, a ne nemogoč 4. septembra 2023 je v Frankfurtu na Majni (Nemčija) potekala mini konferenca projekta IMPEL z naslovom "Trend reversal in groundwater pollution". 29 upravnih in znanstvenih strokovnjakov iz sedmih držav (Nemčija, Albanija, Danska, Madžarska, Luksemburg, Romunija in Združeno kraljestvo) je razpravljalo o onesnaževanju podzemne vode z nitrati, pesticidi, soljo in drugimi škodljivimi snovmi iz razpršenih virov ter o najboljših praksah, kako obrniti negativne trende. Primerjane so bile izkušnje z različnimi politikami in instrumenti, zlasti na Danskem, v Združenem kraljestvu in Nemčiji, ter izmenjana različna mnenja regulatorjev, dobaviteljev vode in kmetijskih svetovalcev.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter