IMPEL Logo

News

 • Na konferenci AquaConSoil 2023 so bili predstavljeni rezultati projekta IMPEL za sanacijo vode in tal

  14 Sep, 2023

  Vodja projekta sanacije voda in zemljišč Marco Falconi se je udeležil konference AquaConSoil 2023, ki poteka v Pragi od 11. do 15. septembra 2023. Marco Falconi je 13. septembra 2023 na konferenci predstavil rezultate projekta IMPEL za sanacijo voda in zemljišč v okviru TEME 3: Trajnostna sanacija, nova onesnaževala in preprečevanje v smeri ničelnega onesnaževanja.

  [Read more]
 • Obisk odbora IMPEL v balkanskih državah

  04 Jul, 2023

  Obisk odbora IMPEL v balkanskih državah

  [Read more]
 • 25. generalna skupščina IMPEL

  20 Jun, 2023

  V Stockholmu poteka 25. generalna skupščina IMPEL

  [Read more]
 • 23. in 24. maja 2023 je potekal 15. seminar o izkušnjah iz industrijskih nesreč

  14 Jun, 2023

  Zbiranje in analiza podatkov o industrijskih nesrečah sta potrebna za preprečevanje novih nesreč. Inšpektorji morajo razpolagati s primeri nesreč, da bi razumeli, kaj se je dejansko zgodilo in kakšni ukrepi so bili sprejeti v takih primerih. Od leta 1999 so bili organizirani številni seminarji o pridobljenih izkušnjah, da bi olajšali razširjanje in izmenjavo informacij med inšpekcijskimi organi držav članic. 23. in 24. maja 2023 je v Marseillu v Franciji potekal 15. seminar o izkušnjah iz industrijskih nesreč. Namen seminarja je bil nadaljevati izmenjavo izkušenj o nesrečah (eksplozijah, požarih, onesnaženju itd.), ki se nanašajo tako na tehnične vidike kot na veljavne predpise, in okrepiti izmenjavo izkušenj med inšpekcijskimi organi držav članic ter spodbujati razvoj dobrih praks. Na seminarju so inšpektorji predstavili izbrane nesreče s tehničnimi opisi in rezultati opravljene analize (sprejeti ukrepi, organizacijske napake, sistemi ali materiali, ki so odpovedali, itd.) Prav tako so podrobno opisali izkušnje, pridobljene iz nesreč, in svoje lastne izkušnje med nesrečo ali po njej. Poročilo o seminarju bo kmalu objavljeno. Za več informacij o prejšnjih seminarjih kliknite tukaj.

  [Read more]
 • Projekt NPRI s slovaškim okoljskim inšpektoratom (SIŽP)

  12 Jun, 2023

  Slovaški okoljski inšpektorat (SIŽP) dejavno sodeluje v IMPEL-ovi nacionalni pobudi za medsebojno preverjanje (NPRI) in izvaja program NPRI, ki se osredotoča na razvoj posebnega novega oddelka za tehnološke inovacije za podporo uporabi inovativnih orodij za povečanje učinkovitosti in uspešnosti inšpekcijskih pregledov in drugih dejavnosti varstva okolja. Od 29. do 31. maja je v Bratislavi v okviru NPRI potekalo srečanje z 22 predstavniki SIŽP; srečanja so se udeležili tudi člani projektne skupine NPRI iz Portugalske, Romunije, Italije in Albanije, da bi dali svoj prispevek k razpravi, pa tudi da bi videli delo, ki poteka na Slovaškem, kot primer in izkušnjo na področju medsebojnega pregleda, ki bi jo lahko uporabili v svoji posebni perspektivi NPRI. Ján Jenčo, generalni direktor SIŽP, je omenil, da je projekt NPRI pomemben za njegovo organizacijo, saj jim bo uporaba prožnega pristopa NPRI omogočila pospešiti razvojni proces novoustanovljenega oddelka za tehnološke inovacije. Navedel je, da ima izvajanje projekta NPRI ob podpori mednarodne ekipe NPRI za njegovo organizacijo pomembno dodano vrednost. Gre zlasti za prenos ambicij SIŽP v konkreten razvoj inovativnih orodij. V tej fazi projekta so za nadaljnje izvajanje projekta med drugim pomembni določitev obsega slovaškega projekta NPRI, razprava in analiza rezultatov analize deležnikov. Srečanja so se udeležili tudi vodje nacionalnega projekta, zadolženi za razvoj sheme novega oddelka, in več predstavnikov regionalnih služb slovaškega inšpektorata, "uporabnikov" storitve, ki se razvija, ter podali svoja razmišljanja. Rezultati konstruktivnih razprav slovaških udeležencev in medsebojna razmišljanja članov mednarodne projektne skupine NPRI so nato predstavljali pomembno podlago za nadaljnje korake, ki jih bo sprejela SIŽP. Projektna skupina NPRI bo spodbujala tudi novo fazo dejavnosti. Srečanje so izkoristili tudi člani mednarodne projektne skupine NPRI, da so si z medsebojno refleksijo izmenjali in obravnavali napredek pri izvajanju svojega projekta NPRI. Ta pristop se je izkazal za posebej dragocenega.

  [Read more]
 • 20. aprila 2023 je potekal sestanek strokovne skupine IMPEL za varstvo narave

  01 Jun, 2023

  Sestanek strokovne skupine IMPEL za varstvo narave je potekal 20. aprila 2023 v Rimu. Dogodek je gostil Italijanski inštitut za varstvo okolja in raziskave (ISPRA). Srečanja se je na kraju samem udeležilo 30 predstavnikov iz 18 držav, še več pa se jih je pridružilo prek spleta.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter