IMPEL Logo

News

 • 23. in 24. maja 2023 je potekal 15. seminar o izkušnjah iz industrijskih nesreč

  14 Jun, 2023

  Zbiranje in analiza podatkov o industrijskih nesrečah sta potrebna za preprečevanje novih nesreč. Inšpektorji morajo razpolagati s primeri nesreč, da bi razumeli, kaj se je dejansko zgodilo in kakšni ukrepi so bili sprejeti v takih primerih. Od leta 1999 so bili organizirani številni seminarji o pridobljenih izkušnjah, da bi olajšali razširjanje in izmenjavo informacij med inšpekcijskimi organi držav članic. 23. in 24. maja 2023 je v Marseillu v Franciji potekal 15. seminar o izkušnjah iz industrijskih nesreč. Namen seminarja je bil nadaljevati izmenjavo izkušenj o nesrečah (eksplozijah, požarih, onesnaženju itd.), ki se nanašajo tako na tehnične vidike kot na veljavne predpise, in okrepiti izmenjavo izkušenj med inšpekcijskimi organi držav članic ter spodbujati razvoj dobrih praks. Na seminarju so inšpektorji predstavili izbrane nesreče s tehničnimi opisi in rezultati opravljene analize (sprejeti ukrepi, organizacijske napake, sistemi ali materiali, ki so odpovedali, itd.) Prav tako so podrobno opisali izkušnje, pridobljene iz nesreč, in svoje lastne izkušnje med nesrečo ali po njej. Poročilo o seminarju bo kmalu objavljeno. Za več informacij o prejšnjih seminarjih kliknite tukaj.

  [Read more]
 • Projekt NPRI s slovaškim okoljskim inšpektoratom (SIŽP)

  12 Jun, 2023

  Slovaški okoljski inšpektorat (SIŽP) dejavno sodeluje v IMPEL-ovi nacionalni pobudi za medsebojno preverjanje (NPRI) in izvaja program NPRI, ki se osredotoča na razvoj posebnega novega oddelka za tehnološke inovacije za podporo uporabi inovativnih orodij za povečanje učinkovitosti in uspešnosti inšpekcijskih pregledov in drugih dejavnosti varstva okolja. Od 29. do 31. maja je v Bratislavi v okviru NPRI potekalo srečanje z 22 predstavniki SIŽP; srečanja so se udeležili tudi člani projektne skupine NPRI iz Portugalske, Romunije, Italije in Albanije, da bi dali svoj prispevek k razpravi, pa tudi da bi videli delo, ki poteka na Slovaškem, kot primer in izkušnjo na področju medsebojnega pregleda, ki bi jo lahko uporabili v svoji posebni perspektivi NPRI. Ján Jenčo, generalni direktor SIŽP, je omenil, da je projekt NPRI pomemben za njegovo organizacijo, saj jim bo uporaba prožnega pristopa NPRI omogočila pospešiti razvojni proces novoustanovljenega oddelka za tehnološke inovacije. Navedel je, da ima izvajanje projekta NPRI ob podpori mednarodne ekipe NPRI za njegovo organizacijo pomembno dodano vrednost. Gre zlasti za prenos ambicij SIŽP v konkreten razvoj inovativnih orodij. V tej fazi projekta so za nadaljnje izvajanje projekta med drugim pomembni določitev obsega slovaškega projekta NPRI, razprava in analiza rezultatov analize deležnikov. Srečanja so se udeležili tudi vodje nacionalnega projekta, zadolženi za razvoj sheme novega oddelka, in več predstavnikov regionalnih služb slovaškega inšpektorata, "uporabnikov" storitve, ki se razvija, ter podali svoja razmišljanja. Rezultati konstruktivnih razprav slovaških udeležencev in medsebojna razmišljanja članov mednarodne projektne skupine NPRI so nato predstavljali pomembno podlago za nadaljnje korake, ki jih bo sprejela SIŽP. Projektna skupina NPRI bo spodbujala tudi novo fazo dejavnosti. Srečanje so izkoristili tudi člani mednarodne projektne skupine NPRI, da so si z medsebojno refleksijo izmenjali in obravnavali napredek pri izvajanju svojega projekta NPRI. Ta pristop se je izkazal za posebej dragocenega.

  [Read more]
 • 20. aprila 2023 je potekal sestanek strokovne skupine IMPEL za varstvo narave

  01 Jun, 2023

  Sestanek strokovne skupine IMPEL za varstvo narave je potekal 20. aprila 2023 v Rimu. Dogodek je gostil Italijanski inštitut za varstvo okolja in raziskave (ISPRA). Srečanja se je na kraju samem udeležilo 30 predstavnikov iz 18 držav, še več pa se jih je pridružilo prek spleta.

  [Read more]
 • Skupni inšpekcijski pregled s strani projektne skupine IMPEL Public Nuisance

  01 Jun, 2023

  V okviru projekta IMPEL Supporting IED Implementation Project je delovna skupina za javne motnje 15. in 16. maja 2023 organizirala sestanek projektne skupine in skupni pregled v tovarni celuloze in papirja na Finskem. Inšpektorji iz Portugalske, Španije, Nemčije in Finske so se pridružili.

  [Read more]
 • Projekt IMPEL NPRI s Severno Makedonijo in Srbijo

  26 May, 2023

  IMPEL-ova nacionalna pobuda za medsebojno ocenjevanje (NPRI) postavlja temelje za razvoj avtonomnih dejavnosti medsebojnega ocenjevanja v nacionalnih mrežah okoljskih organov in agencij. Pristop NPRI se lahko uporablja kot prožno orodje za izboljšanje lastne uspešnosti z dialogom, skupnim soočanjem in izmenjavo dobrih praks med kolegi, ki pripadajo isti mreži ali skupini zainteresiranih strani, ki se ukvarjajo z istimi vprašanji. Gre za močno orodje, ki podpira izvajanje pobude EU za EOVP, predvsem z možnostjo izvajanja dobrih in najboljših praks ter homogenizacije.

  [Read more]
 • Skupna delavnica projekta IMPEL Marine Transborder Transects-MTT in projekta LIFE Conceptu Maris

  12 May, 2023

  Več raziskovalnih organov že vrsto let spremlja kitov in delfinov z uporabo velikih plovil in trajektov kot opazovalnih platform. Obstaja velika potreba, da se vsi vodje skupin različnih raziskovalnih organov sestanejo in okrepijo sodelovanje, najboljše prakse, izboljšajo skupne raziskave in skupni protokol spremljanja ter razširijo obseg raziskav. Cilj projekta IMPEL Europe Marine Transborder Transect (MTT) je povezati obe mreži (sredozemsko in atlantsko) ter ju razširiti na južne države Sredozemlja, da bi okrepili izvajanje okoljske zakonodaje v Evropi.

  [Read more]
 • Skupni inšpekcijski pregled projektne skupine IMPEL za industrijsko rejo perutnine in prašičev

  11 May, 2023

  Podprojekt industrijske reje prašičev in perutnine v okviru projekta IMPEL Supporting IED Implementation Project je imel 3. maja 2023 v Murcii v Španiji hibridni sestanek projektne skupine, 4. maja pa skupni pregled na farmi svinj. S strani IMPEL so se srečanju pridružili okoljski uradniki iz Španije, Nizozemske, Irske, Združenega kraljestva, Islandije, Poljske, Belgije in Evropske komisije. V delovni skupini so prek spleta sodelovali tudi uradniki iz Estonije, Avstrije, Danske, Albanije, Italije in Slovenije.

  [Read more]
 • BIOVAL TENDER Rok za oddajo ponudb 19. maj

  09 May, 2023

  Forum okoljskih sodnikov Evropske unije (EUFJE) je mednarodno neprofitno združenje. Cilj foruma je prispevati k boljšemu izvajanju in uveljavljanju nacionalne, evropske in mednarodne okoljske zakonodaje: - s prispevanjem k boljšemu poznavanju okoljskega prava med sodniki, - z izmenjavo sodne prakse in - z izmenjavo izkušenj na področju usposabljanja sodnikov na področju okoljskega prava. Združenje je registrirano v Belgiji, njegov pravni sedež pa je v Bruslju. Njegovi delovni jeziki so nizozemščina, angleščina in francoščina.

  [Read more]
 • Projekt IMPEL Trend obratov v onesnaževanju podtalnice predstavljen strokovnjakom CIS za podtalnico

  27 Apr, 2023

  Projekt IMPEL Trend reversal in groundwater pollution je bil 19. aprila prek videoklica predstavljen na 43. srečanju delovne skupine CIS za podtalnico, ki je potekalo v Uppsali (Švedska).

  [Read more]
 • Državni okoljski inšpektorat Ukrajine se je pridružil IMPEL

  19 Apr, 2023

  Državni okoljski inšpektorat Ukrajine se je pridružil IMPEL

  [Read more]

Subscribe to our newsletter