IMPEL Logo

News

 • Conference: Exchange of enforcement practices to drive zero pollution

  08 Feb, 2023

  Conference: Exchange of enforcement practices to drive zero pollution was organised by the Italian Government and Carabinieri, in cooperation with European Commission, DG ENV, through the Directorate for Zero Pollution and Green Cities, in the European Parliament on 7 February 2023 in Brussels. The Conference concentrated on the remediation of landfills and exchange of enforcement practices to drive zero pollution. In the midst of the implementation of the European Green Deal and in light of the 2021 Zero Pollution Action Plan, the purpose of the Conference was to shed light on lessons learnt so far and facilitate exchanges of views with other relevant enforcement actors. The Board of IMPEL, gave a speech at the conference to present perspectives on multi agency cooperation environmental enforcement efforts being carried out by authorities, between and within IMPEL member countries.

  [Read more]
 • Irish EPA webinar on how to prevent juridical compliance procedures

  30 Jan, 2023

  ’’Essential for our risk based inspection system LEMA is reliable data’’, this is an important lesson learned from Kealan Reynolds. And also that this does not come cheap, you have to invest in this again and again. Together with Michelle McKim he took us on a digital road trip through the past, present and future of their system called Lema. Short for Licensing, Enforcement, Monitoring & Assessment.

  [Read more]
 • Delavnica IMPEL o ravnanju z odpadki in krožnem gospodarstvu je potekala 13. in 14. decembra v Lizboni

  02 Jan, 2023

  Projekt IMPEL "Gospodarjenje z odpadki in krožno gospodarstvo" (WMCE) poteka po stopnjah hierarhije ravnanja z odpadki, da bi dosegli skupno razumevanje ključnih točk okvirne direktive o odpadkih in poenotili vedenje v državah članicah. V okviru projekta so bili v prejšnjih fazah projekta že pripravljeni dokumenti s smernicami v zvezi s stopnjami hierarhije ravnanja z odpadki.

  [Read more]
 • Projekt IMPEL za podporo izvajanju IED je organiziral skupni pregled v tovarni papirne celuloze na Švedskem

  22 Dec, 2022

  Projekt IMPEL za podporo izvajanju IED je organiziral skupni pregled v tovarni papirne celuloze na Švedskem Delovna skupina za inšpekcijske preglede in preprečevanje iz industrije ET in zraka je 8. in 9. decembra 2022 organizirala 14. skupni pregled v tovarni celuloze in papirja na Švedskem. To je bil prvi skupni inšpekcijski pregled po konferenci Corona. Inšpekciji so se pridružili inšpektorji s Švedske, Nizozemske in Finske, pri pripravah pa je sodeloval tudi inšpektor iz Združenega kraljestva.

  [Read more]
 • Projekt IMPEL Ship Recycling Project je 28. novembra 2022 organiziral svoj prvi spletni seminar.

  21 Dec, 2022

  Cilj projekta IMPEL za recikliranje ladij je izboljšati sodelovanje med okoljskimi in pomorskimi organi, ki delujejo na tem področju. Zaradi različne zakonodaje EU in z njo povezanih pristojnosti je izvajanje, nadzor in izvrševanje zahtevno. Za preprečevanje nezakonitih pošiljk bo pripravljeno gradivo s smernicami za organe in druge vključene zainteresirane strani, organizirano pa bo tudi krepitev zmogljivosti za inšpektorje in druge zainteresirane strani. Prav tako bo preučeno sodelovanje z drugimi institucijami, agencijami, mrežami v EU in zunaj nje ter z nevladnimi organi.

  [Read more]
 • Projekt Dobre prakse pri izvajanju akcijskega načrta EU za boj proti trgovini z divjimi živalmi je na Portugalskem organiziral prvi skupni inšpekcijski pregled

  19 Dec, 2022

  Izvajanje akcijskega načrta EU za boj proti trgovini z divjimi živalmi in rastlinami zahteva široko podporo, ne le institucij EU, temveč tudi agencij EU - Europola in Eurojusta -, držav članic in njihovih ustreznih agencij, delegacij EU in veleposlaništev držav članic v tretjih državah. Cilj projekta IMPEL "Dobre prakse pri izvajanju akcijskega načrta EU za boj proti trgovini z divjimi živalmi" je analizirati različne dobre prakse pri izvajanju orodij EU za boj proti trgovini z divjimi živalmi in oblikovati usmerjevalni vodnik, ki ga bodo lahko delile in uporabljale vse države članice. Projektna skupina je v prejšnjih fazah projekta pripravila usmerjevalni vodnik. Za prenos dokumenta kliknite tukaj.

  [Read more]
 • Sestanek strokovne skupine za varstvo narave je potekal 23. novembra na spletu

  09 Dec, 2022

  Sestanek strokovne skupine za varstvo narave je potekal 23. novembra na spletu. Osrednji namen tega dogodka je bil zagotoviti najnovejše informacije o projektih IMPEL, ki potekajo v obdobju 2022-2024 v okviru strokovne skupine za varstvo narave. Srečanje sta odprla podpredsednik skupine IMPEL Jean Luc Perrin in vodja strokovne skupine Alfred Dreijer, udeležilo pa se ga je 24 predstavnikov iz 11 držav in 2 nevladnih organizacij. Na dnevnem redu so bile predstavitve vodij projektov varstva narave v okviru skupine IMPEL, predlogi za prihodnje projekte, rezultati raziskave o izzivih pri izvajanju in kako razširiti mrežo strokovne skupine za varstvo narave.

  [Read more]
 • Projektni sestanek o ravnanju z rudarskimi odpadki je potekal 28. in 29. novembra

  06 Dec, 2022

  Cilj projekta Ravnanje z rudarskimi odpadki je primerjava prenosa direktive v državah članicah, da bi ocenili skupne smernice za boljše ravnanje z rudarskimi odpadki, tudi v skladu s preiskovalnim mnenjem Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (EESO), ki državam članicam priporoča spodbujanje pobud za izkoriščanje in uporabo "novih področij" surovin, kot so rudarski odpadki.

  [Read more]
 • 24. generalna skupščina IMPEL

  05 Dec, 2022

  24. generalna skupščina IMPEL

  [Read more]
 • Poročilo delavnice Strategije za preverjanje samopregledovanja in poročanja o emisijah v zrak je zdaj na voljo

  05 Dec, 2022

  Delavnica VERIFICATION OF SELF-MONITORING AND REPORTING ON AIR EMISSIONS je bila pod okriljem projekta IMPEL Supporting IED Implementation Project 2021-2024 osredotočena na samopregledovanje emisij v zrak (neprekinjeno in neprekinjeno) s strani upravljavcev (nosilcev dolžnosti) ter na zanesljivost samopregledovanja in poročanja o njem. Poročilo o projektu z delavnice, ki je potekala leta 2021, je zdaj potrdila generalna skupščina združenja IMPEL in je na voljo tukaj.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter