IMPEL Logo

News

 • 4 Stališče mreže o predlogu direktive o okoljskem kriminalu

  22 Nov, 2022

  Štiri mreže, EUFJE - Forum sodnikov Evropske unije za okolje, ENPE - Evropska mreža tožilcev za okolje, IMPEL - Mreža Evropske unije za izvajanje in uveljavljanje okoljskega prava in EnviCrimeNet, ki združujejo ustrezne strani - sodnike, tožilce, regulatorje, inšpektorje in policiste -, da bi prispevali k skupnim prizadevanjem v boju proti okoljskemu kriminalu, čestitajo organom in institucijam Evropske unije za vse delo, ki je pripeljalo do predloga nove direktive o okoljskem kriminalu (ECD).

  [Read more]
 • Navodila po korakih za izdajo dovoljenj in inšpekcijski pregled, ki jih je pripravil IMPEL

  21 Nov, 2022

  V okviru projekta Doing the Right Thing, ki je rezultat sodelovanja strokovnih skupin Cross Cutting ter Industry and Air, so bila med letoma 2016 in 2018 pripravljena navodila po korakih za izdajo dovoljenj in inšpekcijske preglede.

  [Read more]
 • Na voljo je priročnik IMPEL - Sodelovanje na področju okoljskih inšpekcijskih pregledov in certificiranja sistemov ravnanja z okoljem

  16 Nov, 2022

  Izredne podnebne razmere ter vse večje zavedanje o vplivu plastike, upadanju biotske raznovrstnosti, zdaj pa tudi učinki svetovne pandemije in morebitne zelene obnove močno vplivajo na politiko, način urejanja in na tiste, ki jih urejamo. To je razlog, da je IMPEL leta 2021 začel izvajati svoj program za podnebne izredne razmere.

  [Read more]
 • Konferenca o sanaciji voda in zemljišč 2022

  08 Nov, 2022

  Konferenca o sanaciji voda in zemljišč 2022

  [Read more]
 • Sestanek strokovne skupine za industrijo in zrak je potekal 25. oktobra 2022.

  07 Nov, 2022

  Srečanje industrije in zraka v Gentu 25. oktobra Srečanje strokovne skupine za industrijo in zrak 2022 je potekalo 25. oktobra v Gentu in na spletu. Skupaj ga je organiziral Oddelek za okolje in prostorski razvoj flamske vlade v Belgiji pod okriljem Mreže Evropske unije za izvajanje in uveljavljanje okoljske zakonodaje (IMPEL). Po srečanju so se 26. oktobra sestale skoraj vse delovne skupine.

  [Read more]
 • IMPELova projektna skupina za odpadne vode v naravnem okolju (WiNE) je prvič obiskala Madeiro na Portugalskem

  04 Nov, 2022

  Cilj projekta IMPEL Wastewater in Natural Environment (WiNE) je opredeliti najboljše rešitve v objektih, dejavnostih in končnih izdelkih za spodbujanje "ponovne uporabe/krožnih trgov" in izboljšanje učinkovitosti rabe vode, tako glede količine kot kakovosti. Rezultati projekta naj bi prispevali tudi k rešitvam brez onesnaževanja in, kadar je to mogoče, v okviru povezave voda-hrana-energija-ekosistemi. V skladu s prejšnjimi rezultati (projekt IMPEL "Celostni pristop k vodi" 2018-2019) je bilo ugotovljeno, da ponovne uporabe vode ni mogoče obravnavati kot enega samega kvantitativnega ukrepa za zmanjšanje odvzema vode, temveč je treba kakovost povezati s količino, da se zagotovi varnost in povečanje vrednosti skozi verigo uporabe s spodbujanjem naravnih vrednot in dejavnosti, neposredno povezanih z okoljem prejemnikom emisij. V prejšnji fazi projekta sta bila razvita kazalnik (indeks krožnosti vode) in orodje Excel za njegovo oceno. Ta kazalnik združuje vidike kakovosti in količine vode v obratih in je bil uporabljen na več primerih. V tej novi fazi namerava projektna skupina izboljšati kazalnik, da bi se lahko uporabljal za končne izdelke, in sicer lokalne/regionalne izdelke z vplivom na lokalno gospodarstvo, živilske izdelke, ki se namakajo/proizvajajo z regenerirano vodo, in izdelke iz velikih industrijskih obratov.

  [Read more]
 • Projektni sestanek o merilih za ocenjevanje okoljske škode (CAED) je potekal 27. in 28. oktobra 2022.

  03 Nov, 2022

  Projektna skupina IMPEL za merila za ocenjevanje okoljske škode (CAED) se je 27. in 28. oktobra sestala na drugem sestanku leta 2022. Srečanje je bilo "hibridno", saj je bila večina udeležencev na terenu v Berlinu, na Zveznem ministrstvu za okolje, varstvo narave, jedrsko varnost in varstvo potrošnikov. Predstavljene so bile različne študije primerov o škodi na biotski raznovrstnosti, vodi in zemljiščih, na katerih so bile uspešno preizkušene praktične tabele CAED za nadaljnjo izboljšavo. Člani projekta si trenutno prizadevajo za nadaljnje izboljšanje in poenostavitev praktičnih tabel CAED ter pripravo posebnega kontrolnega seznama za inšpektorje, da bi prepoznali morebitne primere ELD in sprožili postopke ELD. Projekt predvideva, da bo to trenutno delo končano do poletja 2023.

  [Read more]
 • Uporaba brezpilotnih letalnikov pri nadzoru nezakonitega odvzema vode

  31 Oct, 2022

  Ekipa projekta IMPEL Tackling Illegal Drilling and Abstraction (IMPEL TIGDA) se zahvaljuje Generalni inšpekciji za kmetijstvo, morje, okolje in prostorsko načrtovanje (IGAMAOT), ki je 13. in 14. oktobra v Lizboni gostila nedavni sestanek projektne skupine. Projektna skupina se še posebej zahvaljuje Ani Garcii, Máriu Graciu in Aline Silvi iz IGAMAOT.

  [Read more]
 • Projekt recikliranja ladij IMPEL

  26 Oct, 2022

  Cilj projekta IMPEL za recikliranje ladij je izboljšati sodelovanje med okoljskimi in pomorskimi organi, ki delujejo na tem področju. Zaradi različne zakonodaje EU in z njo povezanih pristojnosti je izvajanje, nadzor in izvrševanje zahtevno. Za preprečevanje nezakonitih pošiljk bo pripravljeno gradivo s smernicami za organe in druge vključene zainteresirane strani, organizirano pa bo tudi krepitev zmogljivosti za inšpektorje in druge zainteresirane strani. Prav tako bo preučeno sodelovanje z drugimi institucijami, agencijami, mrežami v EU in zunaj nje ter z nevladnimi organi.

  [Read more]
 • 11. oktobra je potekal sestanek projekta Trend Reversal in Groundwater Pollution

  19 Oct, 2022

  V okviru konference IMPEL Water & Land v Lizboni je 11. oktobra potekal zaključni sestanek projektne skupine IMPEL za "Obrat trendov pri onesnaževanju podtalnice" za leto 2022.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter