IMPEL Logo

News

 • Projektni sestanek o merilih za ocenjevanje okoljske škode (CAED) je potekal 27. in 28. oktobra 2022.

  03 Nov, 2022

  Projektna skupina IMPEL za merila za ocenjevanje okoljske škode (CAED) se je 27. in 28. oktobra sestala na drugem sestanku leta 2022. Srečanje je bilo "hibridno", saj je bila večina udeležencev na terenu v Berlinu, na Zveznem ministrstvu za okolje, varstvo narave, jedrsko varnost in varstvo potrošnikov. Predstavljene so bile različne študije primerov o škodi na biotski raznovrstnosti, vodi in zemljiščih, na katerih so bile uspešno preizkušene praktične tabele CAED za nadaljnjo izboljšavo. Člani projekta si trenutno prizadevajo za nadaljnje izboljšanje in poenostavitev praktičnih tabel CAED ter pripravo posebnega kontrolnega seznama za inšpektorje, da bi prepoznali morebitne primere ELD in sprožili postopke ELD. Projekt predvideva, da bo to trenutno delo končano do poletja 2023.

  [Read more]
 • Uporaba brezpilotnih letalnikov pri nadzoru nezakonitega odvzema vode

  31 Oct, 2022

  Ekipa projekta IMPEL Tackling Illegal Drilling and Abstraction (IMPEL TIGDA) se zahvaljuje Generalni inšpekciji za kmetijstvo, morje, okolje in prostorsko načrtovanje (IGAMAOT), ki je 13. in 14. oktobra v Lizboni gostila nedavni sestanek projektne skupine. Projektna skupina se še posebej zahvaljuje Ani Garcii, Máriu Graciu in Aline Silvi iz IGAMAOT.

  [Read more]
 • Projekt recikliranja ladij IMPEL

  26 Oct, 2022

  Cilj projekta IMPEL za recikliranje ladij je izboljšati sodelovanje med okoljskimi in pomorskimi organi, ki delujejo na tem področju. Zaradi različne zakonodaje EU in z njo povezanih pristojnosti je izvajanje, nadzor in izvrševanje zahtevno. Za preprečevanje nezakonitih pošiljk bo pripravljeno gradivo s smernicami za organe in druge vključene zainteresirane strani, organizirano pa bo tudi krepitev zmogljivosti za inšpektorje in druge zainteresirane strani. Prav tako bo preučeno sodelovanje z drugimi institucijami, agencijami, mrežami v EU in zunaj nje ter z nevladnimi organi.

  [Read more]
 • 11. oktobra je potekal sestanek projekta Trend Reversal in Groundwater Pollution

  19 Oct, 2022

  V okviru konference IMPEL Water & Land v Lizboni je 11. oktobra potekal zaključni sestanek projektne skupine IMPEL za "Obrat trendov pri onesnaževanju podtalnice" za leto 2022.

  [Read more]
 • Vodnik za inšpektorje: Izvajanje nacionalne zakonodaje o pošiljkah plastičnih odpadkov

  13 Oct, 2022

  Vodnik za inšpektorje: V priročniku za inšpektorje: Izvajanje nacionalne zakonodaje o pošiljkah plastičnih odpadkov so navodila za izvajanje nacionalne zakonodaje o pošiljkah plastičnih odpadkov. Vodnik vsebuje povzetek sprememb Baselske konvencije v zvezi s plastičnimi odpadki, ki se uporabljajo od januarja 2021, in seznam vrst plastičnih odpadkov, s katerimi se bodo inšpektorji najverjetneje srečali. Pomaga tudi pri izbiri najustreznejših oznak za razvrščanje odpadkov in vključuje vrsto

  [Read more]
 • Konferenca IMPEL o vodi in zemljiščih 2022

  11 Oct, 2022

  Konferenca IMPEL o vodi in zemljiščih 2022 v Lizboni, 11. in 12. oktober 2022

  [Read more]
 • EVROPA MTT Razpis - rok za oddajo ponudb 31. oktober 2022

  10 Oct, 2022

  Projektni razpis za ponudnika storitev

  [Read more]
 • Na konferenci REMEDy v Varšavi so bili predstavljeni rezultati projekta remediacije vode in zemljišč

  05 Oct, 2022

  Marco Falconi, vodja skupine strokovnjakov za vodo in zemljišča, je 28. septembra 2022 na konferenci REMEDy v Varšavi predstavil poročila projekta sanacije vode in zemljišč za uporabo tehnologij in situ pri sanacijskih dejavnostih.

  [Read more]
 • Poročilo o izzivih pri izvajanju za leto 2021 je zdaj na voljo

  04 Oct, 2022

  Namen izziva za izvajanje je opredeliti izzive pri izvajanju okoljske zakonodaje EU in ovire pri njenem izvrševanju. Poročilo Izziv za izvajanje 2021 je nastalo na podlagi ankete, ki je bila namenjena vsem, ki izvajajo okoljsko zakonodajo v Evropi.

  [Read more]
 • Forum sodnikov EU za okolje

  26 Aug, 2022

  Zaposlitev upravitelja omrežja

  [Read more]

Subscribe to our newsletter