IMPEL Logo

News

 • Razpis za upravitelja omrežja EUFJE

  11 Nov, 2021

  Forum sodnikov Evropske unije za okolje (EUFJE) je bil ustanovljen leta 2004. Cilj foruma je prispevati k boljšemu izvajanju in uveljavljanju nacionalne, evropske in mednarodne okoljske zakonodaje:

  [Read more]
 • Regionalni seminar o politikah in orodjih za uveljavljanje okoljske skladnosti

  09 Nov, 2021

  Informacije o dogodku v partnerski mreži. Ta drugi regionalni seminar bo udeležencem iz gospodarstev vzhodnih partnerskih držav in držav OECD omogočil izmenjavo in razpravo o ugotovitvah dveh pregledov zagotavljanja okoljske skladnosti v državah vzhodnega partnerstva, v Armeniji in Republiki Moldaviji, ki ju je OECD izvedel v letih 2020-2021. Razpravljali bodo tudi o značilnostih jasne in celovite politike izvrševanja okoljskih predpisov, orodjih, ki jih imajo organi na voljo za uveljavljanje skladnosti, in optimalni kombinaciji kazni za neskladnost.

  [Read more]
 • ZAPISI DATUM! DELAVNICA Konec odpadkov in stranski proizvodi: skladnost z uredbo REACH 25. NOVEMBRA 10:00-17:00 po srednjeevropskem času

  09 Nov, 2021

  Vzajemno delovanje med uredbo REACH in okvirno direktivo o odpadkih je pogosto kritično vprašanje tako za upravljavce kot za regulatorje. Na delavnici, organizirani pod okriljem projekta IMPEL "Ravnanje z odpadki in krožno gospodarstvo", želimo razpravljati o tem, kdaj in kako uredba REACH pride v poštev pri ocenjevanju statusa stranskega proizvoda ali končnega odpadka v praksi ter kako lahko upravljavci in regulatorji zagotovijo, da se uredba REACH v praksi uporablja v pravem trenutku na pravi način.

  [Read more]
 • 2022 Razpisi sekretariata IMPEL

  20 Oct, 2021

  Odbor IMPEL je pravkar odobril oglase za storitve sekretariata za obdobje 2022-2024. Na voljo je pet delovnih mest: Naloga - oglas_Upravljanje in podpora pri dogodkih Naloga-naročnik_Finančno upravljanje Naloga-Advert_Splošna administrativna podpora Naloga-Advert_notranja operativna podpora Naloga-Advert_Upravljanje projektov_final

  [Read more]
 • Nov razpis za aplikacijo za zbiranje podatkov

  19 Oct, 2021

  Cilj projekta Europe Marine Transborder Transect for the monitoring of macro fauna and anthropogenic pressures (Europe-MTT 2021) je začeti proces, ki se bo končal s skupnimi evropskimi smernicami za spremljanje kitov in morskih želv ter njihovih nevarnosti, kot sta plastika in pomorski promet, v okviru okvirne direktive o morski strategiji z uporabo velikih plovil kot platform za opazovanje.

  [Read more]
 • Razpis za študije primerov MPE in pranje tal

  18 Oct, 2021

  V letu 2021 bo v okviru projekta Water and Land Remediation zbrane študije primerov za večfazno ekstrakcijo (MPE) in pranje tal. Vse, ki bi radi delili rezultate uporabe ene od obeh omenjenih tehnologij, vabimo, da jih pošljete v naslednjih formatih v MS wordu (brez pdf) najpozneje do 15. decembra 2021 na naslov marco.falconi@impel.eu s pripisom "MPE Case Study" ali "Soil Washing Case Study". Če imate več študij primerov, pripravite in pošljite različne datoteke, da jih bo lažje obdelati. Vključeni boste kot "sodelujoči".

  [Read more]
 • Rezultati spletne delavnice o samopregledovanju emisij v zrak s strani upravljavcev: "Ključnega pomena sta večja osredotočenost in izmenjava dobrih praks"

  12 Oct, 2021

  28. septembra in 11. oktobra je v okviru projekta IMPEL Supporting IED Implementation 2021-2024, ki sta ga skupaj organizirala ARPA Sardegna (Italija) in IGAMAOT (Portugalska), potekala spletna delavnica o samopregledovanju emisij v zrak pri upravljavcih. Delavnica se osredotoča na pomembne teme, kot so samopregledovanje upravljavcev, na emisije v zrak, neprekinjeno in neprekinjeno, zlasti na zanesljivost samopregledovanja in poročanje o njem s strani upravljavcev (nosilcev dolžnosti).

  [Read more]
 • Delavnice za samokontrolo in poročanje

  27 Sep, 2021

  28. septembra in 11. oktobra bosta potekali spletni delavnici o samopregledovanju emisij v zrak, ki ju bo organiziral projekt IMPEL za izvajanje IED. Delavnice bodo osredotočene na samopregledovanje upravljavcev, na emisije v zrak, stalne in nestalne, s poudarkom na zanesljivosti samopregledovanja in poročanju upravljavcev (nosilcev dolžnosti) o njem.

  [Read more]
 • 21. generalna skupščina IMPEL - Lizbona

  12 Jul, 2021

  21. zasedanje generalne skupščine IMPEL je potekalo med 29. in 30. junijem 2021. Sodelovalo je več kot 80 članov in strokovnjakov. GA so predsedovali José Brito e Silva, generalni inšpektor IGAMAOT, Ana Garcia, portugalska koordinatorka IMPEL iz IGAMAOT, in predsednica IMPEL Kristina Rabe. Glavni poudarek GA je bil dogovor o predlogih za reformo upravljanja in postopkih odločanja v mreži.

  [Read more]
 • DOBAVA STORITEV ZA SVETOVALCA V OKVIRU PROJEKTA LIFE PROWHIBIT

  01 Jul, 2021

  PROWhiBIT je evropski projekt, ki ga financira program LIFE in katerega glavni cilj je prispevati k svežnju o krožnem gospodarstvu, načelom in ciljem ravnanja z odpadki ter preprečevati, odkrivati in preprečevati kazniva dejanja v zvezi z okoljskimi odpadki. V okviru projekta je treba "poročati o trenutnem stanju na mednarodni ravni na področju kaznivih dejanj v zvezi z okoljskimi odpadki (Environmental Waste Crime - EWC)".

  [Read more]

Subscribe to our newsletter