IMPEL Logo

News

 • DOBAVA STORITEV ZA SVETOVALCA V OKVIRU PROJEKTA LIFE PROWHIBIT

  01 Jul, 2021

  PROWhiBIT je evropski projekt, ki ga financira program LIFE in katerega glavni cilj je prispevati k svežnju o krožnem gospodarstvu, načelom in ciljem ravnanja z odpadki ter preprečevati, odkrivati in preprečevati kazniva dejanja v zvezi z okoljskimi odpadki. V okviru projekta je treba "poročati o trenutnem stanju na mednarodni ravni na področju kaznivih dejanj v zvezi z okoljskimi odpadki (Environmental Waste Crime - EWC)".

  [Read more]
 • WasteForce, video o orodju za okoljsko forenzično analizo podatkov

  15 Jun, 2021

  Za pojasnitev delovanja orodja "Forenzična analiza podatkov za trgovanje z odpadki", objavljenega v okviru projekta WasteForce, je bil objavljen videoposnetek z navodili. V videoposnetku so prikazani primeri, kako lahko orodje pomaga pri iskanju in analizi podatkov na področju nezakonitih pošiljk odpadkov.

  [Read more]
 • SWEAP, aplikacija za poročanje podatkov o inšpekcijskih pregledih

  15 Jun, 2021

  Za sprotno beleženje inšpekcijskih podatkov o čezmejnih pošiljkah odpadkov (TFS) je bila v okviru projekta LIFE SWEAP razvita aplikacija za poročanje o inšpekcijskih podatkih za mobilne naprave. Aplikacija je namenjena inšpektorjem in uslužbencem organov kazenskega pregona v EU, da beležijo svoje inšpekcijske preglede pošiljk odpadkov in svojim organizacijam omogočijo popolno evidenco inšpekcijskih pregledov, ugotovljenih kršitev in nadaljnjih ukrepov.

  [Read more]
 • Zapisnik foruma za okoljsko skladnost in upravljanje, 2. junij 2021

  14 Jun, 2021

  Srečanje foruma o okoljski skladnosti in upravljanju je vodil Aurel Ciobanu-Dordea, direktor za izvajanje in podporo državam članicam pri GD za okolje. Sestanek je bil sestavljen iz dveh delovnih sestankov. V prvem delu prve delovne seje so bila predstavljena ključna sporočila in rezultati dneva štirih mrež ter ustrezno delo v okviru NEPA-BRIG.

  [Read more]
 • Zeleni teden EU 2021 o ambiciji za ničelno onesnaževanje

  04 Jun, 2021

  Evropska komisija je Zeleni teden organizirala kot virtualno konferenco s poudarkom na prizadevanjih za ničelno onesnaževanje.Dogodek je potekal od 1. do 4. junija 2021. Vodja strokovne skupine za vode in zemljišča Marco Falconi je 2. junija sodeloval na seji 4.3 Odštevanje do čistejše prihodnosti: spremljanje tveganj nevarnih kemikalij. Marco Falconi je predstavil upravljanje onesnaženih območij in projekt IMPEL o sanaciji voda in zemljišč.

  [Read more]
 • 4 Dan omrežij Skupna izjava, Skupaj v boju proti okoljskemu kriminalu

  31 May, 2021

  Skupna izjava štirih omrežij ob dnevu 4 omrežij: "Skupaj v boju proti okoljskemu kriminalu" 21. maj 2021 V petek, 21. maja 2021, se je več kot 150 sodnikov, tožilcev, okoljskih organov pregona, policistov in uradnikov EK udeležilo prvega virtualnega dneva 4 mrež, "Skupaj v boju proti okoljskemu kriminalu"

  [Read more]
 • Prelomni primeri za biotsko raznovrstnost

  28 May, 2021

  Marca in aprila 2021 je bila med strokovnjaki s področja okoljskega prava, vključno s sodniki, tožilci, strokovnjaki in pravniki nevladnih organizacij, izvedena anketa, da bi ugotovili, kateri so nerešeni primeri s področja varstva narave. Okoljsko pravosodje je zadnja obrambna linija za varstvo okolja. Pred petnajstim zasedanjem Konference pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti (CBD COP 15) je organizacija ClientEarth pripravila ta izbor desetih prelomnih primerov za biotsko raznovrstnost z vsega sveta.

  [Read more]
 • Trgovina s prostoživečimi živalmi in zoonozami: posledice za trgovinsko politiko

  21 May, 2021

  Mreža za spremljanje trgovine z divjimi živalmi TRAFFIC je objavila dokument, v katerem navaja, kaj je znano o povezavah med trgovino z divjimi živalmi in zoonozami, ter na podlagi tega preučuje posledice za prihodnjo politiko trgovine z divjimi živalmi in dolgoročne sanacijske ukrepe. Številne organizacije in javnost pozivajo k strogi trajni prepovedi trgovine s prostoživečimi živalmi, da bi zmanjšali tveganja za zdravje ljudi.

  [Read more]
 • Uspešno usposabljanje o azijsko-evropskem sodelovanju proti kriminalu z odpadki

  17 May, 2021

  V okviru projekta WasteForce je Program Združenih narodov za okolje (UNEP) v sodelovanju s programom SCYCLE Univerze Združenih narodov (UNU) in ob podpori partnerjev projekta WasteForce, Interpola, 24. in 26. februarja 2021 organiziral tridnevno spletno delavnico usposabljanja o pregonu kaznivih dejanj v zvezi z odpadki.

  [Read more]
 • Shranite datum: Konferenca pobude EU o kriminalu na področju gozdov, 15. in 16. junij 2021 (virtualno)

  17 May, 2021

  Kriminal na področju gozdov je vse večja težava, povezana z organiziranim kriminalom in korupcijo - leta 2017 se je uvrstil na 1. mesto po dobičkonosnosti kriminala, povezanega z naravnimi viri. Vrzeli v uredbi EUTR in vrzeli pri izvajanju v državah EU ovirajo dejanske spremembe v praksi. Namen pobude EU za boj proti gozdarskemu kriminalu, projekta, ki se financira iz Sklada EU za notranjo varnost in se je začel izvajati marca 2019, je omogočiti učinkovito izvrševanje zakonodaje s spodbujanjem mrež, ki so sposobne odkrivati gozdni kriminal in se nanj odzivati. Projekt je geografsko osredotočen na štiri države izvoznice (Bolgarija, Romunija, Slovaška in Ukrajina) ter dve državi uvoznici (Belgija in Francija). Inovativnost je v združevanju strokovnega znanja INTERPOL-a na področju kazenskega pregona s praktičnimi izkušnjami WWF pri podpiranju podjetij pri preprečevanju nezakonite trgovine z lesom.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter