IMPEL Logo

Doseganje boljše skladnosti v kmetijskem sektorju s povezovanjem in partnerskim sodelovanjem okoljskih in kmetijskih inšpektoratov.

2013 - 2013

Zaključeno

Opis in cilji projekta

Evropska komisija je to projektno področje opredelila kot prednostno za IMPEL. Poudarila je, da so ravni skladnosti z okvirno direktivo o vodah (razpršeno onesnaževanje & nezakonito odvzemanje) in direktivo o nitratih slabe ter da je bila ugotovljena vrzel med “okoljskimi” in “kmetijskimi” inšpektorati. Zato so si želeli okrepljenega povezovanja različnih regulativnih agencij, da bi dosegli višjo raven skladnosti v kmetijskem sektorju, izmenjavo ustreznih informacij in trenutnih najboljših praks v zvezi z razpršenim onesnaževanjem in nadzorom nitratov.

V večini držav članic je pogosto več organizacij, ki izvajajo inšpekcijske preglede skladnosti na lokacijah v kmetijskem sektorju. Čeprav so agencije običajno različne, se pogosto prekrivajo s skupnim ciljem doseganja skladnosti in varovanja okolja.

Ta projekt je združil regulativne strokovnjake iz okoljskih in kmetijskih inšpektoratov z jasnim ciljem izboljšati raven skladnosti v kmetijskem sektorju, predvsem na področjih razpršenega onesnaževanja (WFD) in nadzora nitratov.

 

Number: 2013/16 – Status: Zaključeno – Period: 2013 - 2013 – Topic: Voda in zemlja - Tags:

Subscribe to our newsletter