IMPEL Logo

Ocenite uporabo satelitskih posnetkov Copernicus pri okoljskih in naravovarstvenih inšpekcijskih pregledih ter njihovo dokazno vrednost.

2018 - 2019

Zaključeno

Opis in cilji projekta

Izvrševanje okoljskega prava je mogoče podpreti z visoko posodobljenimi in dragocenimi geografskimi informacijami, zbiranjem, shranjevanjem, upravljanjem in pomočjo pri dejavnostih na terenu. Vendar so še vedno negotovi metode, institucionalna uporaba in pravna uporaba teh orodij za analizo okolja in rabe zemljišč.

Zato je cilj tega projekta opredeliti potencialne uporabnike teh podatkov daljinskega zaznavanja, ki temeljijo na storitvah programa Copernicus, in razumeti, kako lahko te informacije podpirajo inšpekcijske dejavnosti inšpekcij na področju okolja in ohranjanja narave v okviru posebnosti posameznih vključenih članic IMPEL ter kako se že uporabljajo in kako se lahko uporabljajo v prihodnosti, ob upoštevanju glavnih postopkov, metod, (odprtega) dostopa do teh postopkov in metod ter pravnih omejitev (v zvezi z uporabo geoprostorskih dokazov v pravnih podlagah različnih držav).

Pričakovani rezultati:

  • izmenjava informacij in trenutne najboljše prakse v zvezi z uporabo storitev programa Copernicus in brezpilotnih letalnikov kot orodja za okoljske in naravovarstvene inšpekcijske preglede ter morebitne pravne omejitve glede uporabe zbranih podatkov;
  • zbiranje znanja o razvoju metodologij, ki pomagajo članom IMPEL, ki trenutno uporabljajo ali načrtujejo uporabo teh orodij/tehnologij;
  • zvišanje zmogljivosti uporabe rezultatov storitev Copernicus za podporo in določanje prednostnih nalog inšpekcijskih programov;
  • izmenjava metodologij in strokovnega znanja o geografskih informacijah, ki se uporabljajo pri inšpekcijskih pregledih na področju okolja in ohranjanja narave;
  • Identificirati morebitne ovire pri uporabi geoprostorskih tehnologij glede njihove dokazne vrednosti.

 

Number: 2018/18 – Status: Zaključeno – Period: 2018 - 2019 – Topic: Medsektorska orodja in pristopi - Tags:

Subscribe to our newsletter