IMPEL Logo

Primerjalna analiza parametrov kakovosti za okoljske inšpektorate

2005

Zaključeno

Opis in cilji projekta

Projekt je bil namenjen opredelitvi in določitvi jasnih, preglednih in primerljivih parametrov kakovosti za okoljske inšpektorate, s čimer so inšpektorati dobili možnost medsebojne primerjave in učenja. Poleg tega je projekt obravnaval, kako je mogoče ugotovljene ustrezne parametre kakovosti uporabiti in izkoristiti.

Number: 2005/09 – Status: Zaključeno – Period: 2005 – Topic: Medsektorska orodja in pristopi - Tags:

Subscribe to our newsletter