IMPEL Logo

Razširitev članstva IMPEL

2019

V teku

Opis in cilji projekta

Za obseg pripravljenih gradiv s smernicami, izvedenih delavnic in seminarjev o najboljših praksah je IMPEL vodilna mreža za strokovnjake iz javnega sektorja na področju okoljskega prava v Evropi. Kljub temu se trenutno pojavljajo vprašanja glede pravičnosti, zastopanosti in infiltracije znotraj obstoječega profila članstva IMPEL’

.

Ta projekt skuša opredeliti priporočila za povečanje vseh vidikov članstva in morebitno spremembo obstoječih pravil in statuta članstva ter povečanje števila članov.

Pričakovani rezultati:

  • Poročilo s predlogi za generalno skupščino v Helsinkih.

Number: 2019/22 – Status: V teku – Period: 2019 – Topic: Medsektorska orodja in pristopi - Tags:

Subscribe to our newsletter