IMPEL Logo

Krepitev zmogljivosti in usposabljanje

2019 - 2021

Zaključeno

Opis in cilji projekta

V zadnjih nekaj letih sta združenje IMPEL in Evropska komisija izdala stališča glede krepitve zmogljivosti, zato zdaj različni projekti združenja IMPEL prevzemajo pobudo, da razvijejo svoje zamisli o tem, kako podpreti svoje člane pri izvajanju izdelkov, ki jih zagotavljajo.

Kot je navedeno v dokumentu o stališču IMPEL’s, je krepitev zmogljivosti ena od glavnih prednostnih nalog IMPEL’s, ki je v zadnjih dveh desetletjih razvil veliko različnih orodij, vključno z metodologijami in smernicami. Podpora članom z različnimi dejavnostmi, kot so usposabljanje za praktično uporabo razvitih orodij ter delavnice in seminarji, je običajna praksa. Za lažjo izmenjavo praktičnih izkušenj in strokovnega znanja ter krepitev zmogljivosti se v okviru njegovega delovnega programa uporablja vrsta posegov, in sicer: i) medsebojni pregledi v okviru pobude za pregled IMPEL (IRI); ii) izmenjave inšpektorjev; iii) tehnične delavnice in seminarji; iv) izmenjave osebja; v) skupne dejavnosti, kot so pregledi in usposabljanje. Čeprav so se te dejavnosti izkazale za uspešne in dragocene ter zadovoljujejo potrebe članov IMPEL’a, je IMPEL prepričan, da je za bolj dinamično krepitev zmogljivosti in usposabljanje ter izogibanje ad hoc pristopu potreben prostovoljen in zanesljiv program krepitve zmogljivosti in usposabljanja, ki bi ponujal usmerjene in prilagojene dejavnosti, kot so usposabljanje za posebne skupine, okoljska področja, medsektorske teme itd.

Cilj tega projekta je z doslednejšim, krovnim in celostnim pristopom razviti večletno strategijo in večletni delovni program, ki bosta bolje povezala potrebe članov združenja IMPEL in drugih ključnih akterjev vzdolž verige skladnosti.

 Pričakovani rezultati:

  • Predlog večletnega delovnega programa za leto 2021 – 2026.
  • Večletna strategija.
  • Poročilo/študija o tem, kako vzpostaviti center znanja in inovacij.
  • Poročilo, ki opisuje nabor orodij.
  • Poročila o konferencah, ki opisujejo povratne informacije in prispevke članov skupine IMPEL.

Sorodne datoteke/informacije

Number: 2019/23 – Status: Zaključeno – Period: 2019 - 2021 – Topic: Medsektorska orodja in pristopi - Tags:

Subscribe to our newsletter