IMPEL Logo

Izbira ustreznih ukrepov, 3. faza

2014 - 2014

Zaključeno

Opis in cilji projekta

Za izboljšanje učinkovitosti okoljskih inšpektoratov pri izvajanju okoljskega pravnega reda je namen tega projekta članom IMPEL zagotoviti nabor orodij za izbiro posegov glede na okoliščine. Orodje je bilo razvito in preizkušeno v prvi in drugi fazi projekta. V tretji fazi bodo izvedene izboljšave orodja za modeliranje iDEPEND, določeno bo gostiteljsko mesto, širše pa bodo predstavljene tudi prednosti modeliranja odvisnosti in nabora orodij.

V sedmem okoljskem akcijskem programu (7 EAP) je ključno področje učinkovito izvajanje okoljske zakonodaje. Leta 2012 je EK izdala sporočilo o izboljšanju izvajanja okoljskih ukrepov (COM(2012) 95), v katerem je poudarjena uporaba dopolnilnih pristopov k inšpekcijskim pregledom. V prvi fazi tega projekta (2012) je bil uveden koncept modela ali načrta za pomoč pri izbiri dopolnilnih pristopov. V drugi fazi tega projekta (2013) je bil razvit in preizkušen nabor orodij, ki praktikom in oblikovalcem politik omogoča, da glede na okoliščine izberejo pravo kombinacijo ukrepov za doseganje okoljskih rezultatov ali ciljev. To je vključevalo uporabo orodja za modeliranje odvisnosti, imenovanega iDEPEND. iDEPEND uporabnikom omogoča, da določijo cilje (ali rezultate) ter sestavijo, kartirajo in preizkusijo dejavnike, od katerih so cilji (ali rezultati) odvisni (odvisnosti). V okviru projekta so bila pripravljena navodila za uporabo modeliranja odvisnosti za pomoč pri izbiri ustreznih ukrepov.

Glavne dejavnosti te faze (3) projekta bodo:

  1. predložiti orodje za modeliranje odvisnosti, ki temelji na orodju iDEPEND in odraža uporabniško testiranje, izvedeno v fazi 2.
  2. predložiti navodila za izbiro intervencij z uporabo programa iDEPEND, razvitega v fazi 2.
  3. Vzpostavite spletno mesto in/ali portal, ki bo gostil: iDEPEND, knjižnico intervencij in informacije/dokaze o uporabi intervencij.
  4. Komuniciranje in promocija zbirke orodij članom IMPEL in drugim uporabnikom.

Sorodne datoteke/informacije

 

 

Number: 2014/12 – Status: Zaključeno – Period: 2014 - 2014 – Topic: Medsektorska orodja in pristopi - Tags:

Subscribe to our newsletter