IMPEL Logo

Dežnikarski program za izredne podnebne razmere

2021

V teku

Opis projekta in cilji

Objava izrednih podnebnih razmer (pa tudi vse večja ozaveščenost o vplivu plastike, upadanju biotske raznovrstnosti in zdaj tudi o vplivih svetovne pandemije &; morebitna zelena obnova) močno vpliva na politiko, način urejanja in na tiste, ki jih urejamo.  Pritiski, da bi prispevali k zmanjšanju toplogrednih plinov, zmanjšanju ogljika ali podpori zeleni obnovi, so vse večji, vendar ima le malo regulatorjev ustrezna orodja za začetek reševanja teh vprašanj.  Ta program želi rešiti ta vprašanja z oblikovanjem orodij in pristopov, ki jih lahko regulatorji uporabijo za soočanje s temi novimi izzivi. Predlaga se, da se vzpostavi delovni program, ki bo zajemal obdobje 2021-2024.

Delo bo organizirano v šestih začetnih temah, čeprav je veliko teh področij medsebojno povezanih, zato je razlikovanje nekoliko poljubno.

  1. Zelen prehod;
  2. Regulatorji kot vzorniki;
  3. Partnersko delo;
  4. Regulacijski okvir;
  5. Tehnologija in
  6. Pristopi

Number: 2021/17 – Status: V teku – Period: 2021 – Topic: Medsektorska orodja in pristopi - Tags:

Subscribe to our newsletter