IMPEL Logo

Skupni regulativni okviri v državah članicah - primerjalni projekt

2010 - 2010

Zaključeno

Opis in cilji projekta

Inšpektorati za okolje v državah članicah vse pogosteje uporabljajo pobude za boljšo pravno ureditev za izboljšanje učinkovitosti in uspešnosti ob hkratnem ohranjanju ali izboljšanju ravni varstva okolja, kar je pogosto odziv na izzive, kot so omejeni viri in vse večji pritiski na okolje.

Močni vplivi so tudi prevladujoče gospodarske razmere in povečano zanimanje za dejanske ali zaznane učinke predpisov, zlasti v zvezi s podjetji in industrijo. Poenostavljeni in racionalizirani pristopi ter osredotočanje na izboljšanje regulativnih rezultatov so zato ključni cilji številnih regulatorjev in vlad v EU.

Priprava skupnega regulativnega okvira[1] je primer pobude za boljšo pravno ureditev, ki jo nekatere države članice izvajajo ali so jo že izvajale za reševanje teh izzivov.

Sistemi izdajanja dovoljenj in skladnosti so se sčasoma pogosto razvijali ločeno ter imajo lahko različne postopke in pravila, kar ustvarja zapleten regulativni sistem. Oblikovanje skupnega regulativnega okvira lahko zagotovi dosleden način izvajanja obstoječe in nove zakonodaje ob priznavanju skupnega cilja varovanja okolja in zdravja ljudi. Z razvojem skupnih sistemov, postopkov, smernic in jezika lahko pomaga poenostaviti in racionalizirati regulativne dejavnosti in procese. Prav tako lahko zagotovi, da bodo procesi in dejavnosti bolj izvedljivi, pregledni in prilagodljivi ter da se zmanjša upravno breme za podjetja.

Mnoge države EU imajo nedavne primere zakonodaje, ki so jo posodobile in kjer je to pomenilo priložnost za pregled načina oblikovanja in izvajanja pravnih zahtev. Države članice so na različnih stopnjah procesa in bodo oblikovale sisteme, ki bodo ustrezali njihovim okoliščinam. To je priložnost za učenje na podlagi različnih odločitev, ki so ali so že bile sprejete.

[1] Poenostavitev in racionalizacija regulativnih dejavnosti in procesov z razvojem skupnih sistemov, postopkov, smernic in jezika.

 

Number: 2010/16 – Status: Zaključeno – Period: 2010 - 2010 – Topic: Medsektorska orodja in pristopi - Tags:

Subscribe to our newsletter