IMPEL Logo

Primerjava metodologij, uporabljenih za izračun okoljske upravne globe

2007

Zaključeno

Opis in cilji projekta

Administrativne globe so na voljo za skoraj vse odgovorne države. Glede na to, da se razvoj in sedanje stanje ustreznega upravnega zakonodajnega okvira med državami članicami EU precej razlikujeta, se upravne globe uporabljajo z različno utemeljitvijo in metodologijo.

Ta projekt je preučil metodologije, ki jih države članice uporabljajo za izračun glob.

Na splošno se v večini držav uporabljajo spremenljive upravne globe, v nekaterih drugih pa so na voljo tudi fiksne upravne globe. V vseh primerih ustrezna zakonodaja določa meje teh glob, v večini primerov z navedbo zgornje in spodnje vrednosti, ki se med državami članicami zelo razlikujejo. Hkrati se upravne globe razlikujejo po različnih oblikah – opredelitvah glede na primer, okoliščine in prakso. Upravne globe so možne tako za fizične kot za pravne osebe.

Pri izračunu variabilnih upravnih glob se upošteva veliko različnih dejavnikov. Nekateri od njih se uporabljajo za skoraj vse države članice, saj se štejejo za najbolj ključne in reprezentativne za vrednotenje okoljskega prekrška.

 

Number: 2007/17 – Status: Zaključeno – Period: 2007 – Topic: Medsektorska orodja in pristopi - Tags:

Subscribe to our newsletter