IMPEL Logo

Merila za ocenjevanje okoljske škode (CAED)

2019

V teku

Opis in cilji projekta

Projekt je namenjen opredelitvi meril za ocenjevanje okoljske škode in neposredne nevarnosti škode ter vzpostavitvi tehničnih in postopkovnih zmogljivosti pri pregledovanju primerov ter določanju sledi in dokazov o okoljski škodi in nevarnosti škode v skladu z Direktivo o okoljski odgovornosti, ki so jo povzročili okoljski dogodki, kršitve in ekokriminalna dejanja.

Projekt CAED kot odskočno desko uporablja smernice o ključnih pojmih in opredelitvah okoljske škode ter se osredotoča na tehnične/administrativne postopke, potrebne za ugotavljanje okoljske škode.

Projekt zato temelji na večletnem tekočem delovnem programu ELD in je tesno povezan z Evropsko komisijo, ki bo pozneje leta 2020 objavila smernice o okoljski škodi in neposredni nevarnosti okoljske škode.

Končni cilj projekta je pripraviti vodnik, ki bo dokazoval merila za ocenjevanje okoljske škode in neposredne nevarnosti škode v skladu z nacionalno zakonodajo držav članic ELD, in sicer na podlagi referenčnih parametrov, ki se nanašajo na ‘dokaze’ in na ‘namige’ okoljske škode ali neposredne nevarnosti škode.

Cilj projekta 2019 CAED je bil z regulativnega, praktičnega in tehnološkega vidika opredeliti, kako je mogoče odkriti, prepoznati in ovrednotiti namige in dokaze o okoljski škodi in nevarnosti škode. To je bilo izvedeno z analizo zbirke praks ugotavljanja 32 ‘primerov ELD’ in ‘primerov brez ELD’ v državah članicah za opredelitev meril za ocenjevanje okoljske škode in neposredne nevarnosti okoljske škode. Nazadnje je v naslednjem poročilu predstavljena ocena smernic, ki so jih zagotovile nekatere jurisdikcije, s posebnim poudarkom na delih, povezanih z ugotavljanjem okoljske škode.

Cilj projekta 2020 CAED je bil pripraviti naslednji praktični vodnik, vključno s praktičnimi orodji in novo metodologijo za določanje sledi okoljske škode, katere obstoj zagotavlja utemeljen dokaz za nadaljnjo preiskavo in oceno kandidatnih primerov okoljske škode na podlagi direktive ELD.

Pričakovani rezultati projekta 2021’so:

  • opredelitev kazalnika in indeksov ter opredelitev diagramov odločanja za določitev indicev okoljske škode
  • zboljšanje izvajanja direktive ELD v državah članicah z opredelitvijo meril in nadaljnjim razvojem praktičnih orodij za ocenjevanje okoljske škode in neposredne nevarnosti škode

Number: 2021/15, 2020/24, 2019/18, 2022(VIII) WG3 – Status: V teku – Period: 2019 – Topic: Medsektorska orodja in pristopi - Tags:

Subscribe to our newsletter