IMPEL Logo

Razvoj enostavnega in prilagodljivega orodja za oceno tveganja kot del načrtovanja okoljskih inšpekcijskih pregledov, povezanih z evropsko okoljsko zakonodajo in RMCEI (easyTools)

2010 - 2011

Zaključeno

Opis in cilji projekta

I. faza

Ključno vprašanje “Priporočila o minimalnih merilih za okoljske inšpekcijske preglede” (RMCEI) in IMPEL “Korak za korakom za načrtovanje okoljskih inšpekcijskih pregledov” je določitev prednostnih nalog okoljskih inšpekcijskih pregledov. Bistveni del te določitve prednostnih nalog je ocena verjetnosti okoljskih motenj, ki jih povzročajo industrijske ali primerljive dejavnosti. Te ocene tveganja imajo ključno vlogo tudi pri načrtovanju inšpekcijskih pregledov v skladu z direktivo Seveso II in direktivo o industrijskih emisijah (IED).

Dostopnost osnovnih podatkov za količinsko opredelitev meril tveganja se med državami članicami EU precej razlikuje. Že to pomeni, da obstoječa orodja za ocenjevanje tveganja, ki zahtevajo določen fiksni nabor podatkov, ne izpolnjujejo potreb večine držav članic. Zato skoraj vsak pristojni inšpekcijski organ potrebuje svoje posebno orodje za ocenjevanje tveganja. Na podlagi teh ugotovitev je cilj tega projekta razviti prilagodljiv in uporabniku prijazen program za oceno tveganja za okolje v okviru načrtovanja inšpekcijskih pregledov kot napredno interaktivno informacijsko orodje z interneta.

Faza II

Glavni cilji in naloge druge faze projekta so bili izdelati:

  • zbornik ocenjenih meril tveganja, njihove vrednosti in izvedljivosti v procesu načrtovanja inšpekcijskih pregledov;
  • prilagodljiv in uporabniku prijazen program za oceno tveganja v okviru načrtovanja okoljskih inšpekcijskih pregledov kot napredno interaktivno orodje IT z interneta, ki je na voljo na domači strani IMPEL;
  • Končno poročilo in priročnik za oceno tveganja.

Impel je razvil prilagodljiv in uporabniku prijazen program za oceno tveganja v okviru načrtovanja okoljskih inšpekcijskih pregledov kot aplikacijo z interneta. Orodje za oceno tveganja bo del “cikla načrtovanja”, opisanega v “Korak za korakom za načrtovanje okoljskih inšpekcijskih pregledov”, ki je bil razvit v okviru projekta “Doing The Right Things” (DTRT). V njem bodo upoštevane potrebe držav članic IMPEL in zahteve evropske okoljske zakonodaje, kot je prihajajoča direktiva o industrijskih emisijah (IED), ter bo povezan s Priporočilom o minimalnih merilih za okoljske inšpekcijske preglede (RMCEI). Temeljila bo na rezultatih ocene orodij za oceno tveganja, ki se trenutno uporabljajo v državah članicah IMPEL. Izvedena bo tudi ocena do zdaj uporabljenih meril tveganja in meril, navedenih v predlogu IED. To bo izvedeno ob upoštevanju ocene IMPEL predloga prenovitve IPPC in prispevka IMPEL za nadaljnji razvoj RMCEI, da bi jih naredili bolj praktične.

Sorodne datoteke/informacije

 

 

Number: 2010/06 - 2011/05 – Status: Zaključeno – Period: 2010 - 2011 – Topic: Medsektorska orodja in pristopi - Tags:

Subscribe to our newsletter