IMPEL Logo

Pravilno ravnanje pri izdajanju okoljskih dovoljenj

2016 - 2018

Zaključeno

Opis projekta in cilji

Celotok okoljskih pregledov (EIC) po korakih opisuje, kako je treba načrtovati okoljske preglede in kaj je treba upoštevati pri izvajanju pregledov. EIC uporablja tudi skupina IMPEL kot okvir, na katerega se lahko priključijo druge pobude skupine IMPEL za inšpekcijske preglede, da se ustvari boljša povezanost med razvitimi orodji. Čeprav je v Evropi veliko izkušenj z izdajanjem okoljskih dovoljenj, sam postopek še nikoli ni bil opisan v navodilih po korakih. Posledično ni enakih pogojev za postopke izdaje okoljevarstvenih dovoljenj, ni smernic za nove uradnike, ki izdajajo dovoljenja, in manjša je kohezija med pobudami IMPEL na področju izdajanja dovoljenj.

Predlog tega triletnega projekta je, da: 1) zbrati in primerjati postopke, ki se trenutno uporabljajo v
Evropi, ter pojasniti potrebe, 2) na podlagi teh informacij bo projektna skupina razvila smernice, ki bodo dovolj prožne, da se bodo lahko prilagodile organom v Evropi pri izdajanju dovoljenj za IED, 3) organizirati usposabljanja o izdajanju dovoljenj za IED ter ugotoviti vrzeli v orodjih in metodologijah za izdajo dovoljenj, da se bodo lahko začeli izvajati novi projekti IMPEL.

Doing the right things for environmental permitting bo podrobno preučila razmerje med izdajanjem dovoljenj in inšpekcijo, opredelila zanimive študije primerov in najboljše prakse v Evropi ter opredelila in opisala korake, ki bi jih lahko uporabili v postopkih izdaje dovoljenj.

Končni rezultat dela so navodila po korakih za izdajanje dovoljenj, dobro usposobljeni uradniki za izdajanje dovoljenj in opredelitev novih pobud IMPEL za projekte o izdajanju dovoljenj.

Doing the right things for Permitting closely looks at the relation between permitting and inspection, identify interesting case studies and best practices in Europe and identify and describe steps that could be used in permitting and inspection.

Sorodne datoteke/informacije

 

 

Number: 2016/23 - 2017/21 - 2018/17 – Status: Zaključeno – Period: 2016 - 2018 – Topic: Industrija in zrak - Tags:

Subscribe to our newsletter