IMPEL Logo

Pravilno ravnanje pri inšpekcijskih pregledih pošiljk odpadkov

2011 - 2012

Zaključeno

Opis in cilji projekta

Ta projekt IMPEL raziskuje uporabnost metodologije DTRT (Doing the Right Thing) za preglede pošiljk odpadkov. Cilj je razviti praktično orodje na podlagi priročnika DTRT, ki lahko pomaga izboljšati organizacijo pregledov pošiljk odpadkov, ki jih izvajajo pristojni organi v državah članicah IMPEL. Trije pristojni organi iz različnih držav članic IMPEL bodo uporabili navodila DTRT za inšpekcijske preglede pošiljk odpadkov in preizkusili, kako lahko DTRT pomaga pri organizaciji teh pregledov. Z organizacijo so mišljeni vsi različni koraki načrtovanja, izvedbe in vrednotenja inšpekcijskih pregledov, kot so opisani v ciklu okoljskih inšpekcijskih pregledov DTRT. Testiranja bodo pripravljena ob upoštevanju ugotovitev in priporočil študije o posebnih inšpekcijskih zahtevah za pošiljke odpadkov. Rezultati faze testiranja bodo obravnavani in uporabljeni za razvoj orodja za usmerjanje, ki temelji na priročniku DTRT in je primerno za posebno področje organizacije pregledov pošiljk odpadkov.

Sorodne datoteke/informacije

 

Number: 2011/17 - 2012/14 – Status: Zaključeno – Period: 2011 - 2012 – Topic: Odpadki in TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter