IMPEL Logo

Metodologija za pravilno ravnanje

2006 - 2009

Zaključeno

Opis in cilji projekta

Faza I. Primerjalni program za določanje prednostnih nalog okoljskih inšpekcijskih pregledov

Splošni cilj primerjalnega programa je pridobiti celovito sliko o tem, kako različne države članice izvajajo inšpekcijske preglede in kako si med seboj izmenjujejo izkušnje. Drugi cilj je, da inšpektorji EU izmenjujejo informacije in razpravljajo o načinih izvajanja inšpekcijskih pregledov za uveljavljanje okoljske zakonodaje. Izmenjava informacij bo spodbujala čezmejno sodelovanje in medsebojno razumevanje med državami. Cilj tega projekta je bil raziskati in analizirati podobnosti in razlike v pristopu inšpekcijskih organov v državah članicah IMPEL k določanju prednostnih okoljskih inšpekcijskih pregledov, pridobiti razumevanje načina, kako inšpekcijski organi v državah članicah IMPEL obravnavajo “možnosti” v svojih inšpekcijskih načrtih in programih, ter spodbujati razpoložljivost praktičnih informacij o okoljskem stanju in učinkovitosti postopka oblikovanja politike za oblikovalce politike.

Faza II. Korak za korakom za načrtovanje okoljskih inšpekcijskih pregledov

Nizozemska je leta 2006 vodila primerjalni program IMPEL Doing the right things I. Eden od glavnih ciljev tega projekta je bil raziskati, kako inšpekcijski organi določajo prednostne naloge in dejavnosti, kar je eden od ključnih korakov pri pripravi inšpekcijskih načrtov. Pomembno priporočilo tega projekta je bilo razviti praktični vodnik za načrtovanje okoljskih inšpekcijskih pregledov, ki bi bil dovolj prožen, da bi se prilagodil različnim potrebam inšpekcijskih organov v državah članicah IMPEL, hkrati pa bi jim omogočil izpolnjevanje zahtev RMCEI.

Faza III. Izvajanje priročnika za načrtovanje okoljskih inšpekcijskih pregledov po korakih

Glavni cilj tega projekta, izvedenega v letih 2008 in 2009, je bil olajšati, podpreti in spodbujati izvajanje metodologije Doing the right things z uporabo priročnika z navodili po korakih. Na delavnicah in usposabljanjih so sodelovali praktiki iz 24 držav članic IMPEL. Vsi cilji so bili doseženi z izdelki, opisanimi v glavnem poročilu. Na podlagi pridobljenih zaključkov so bila oblikovana priporočila za prihodnje delo IMPEL in nadaljnje dejavnosti.

Pri vodenju projekta so bile pridobljene koristne izkušnje, ki so predstavljene v tem dokumentu.

Na splošno lahko rezultate tega projekta opišemo takole: v državah članicah IMPEL se je povečalo znanje o metodologiji, kot je opisana v priročniku z navodili po korakih; v skoraj vseh državah članicah IMPEL se je začela razprava o izvajanju metodologije; metodologija se je uspešno izvajala v številnih inšpekcijskih organih.

 

Number: 2006/19 - 2007/11 - 2008/02 – Status: Zaključeno – Period: 2006 - 2009 – Topic: Medsektorska orodja in pristopi - Tags:

Subscribe to our newsletter