IMPEL Logo

Trgovanje z emisijami

2004 - 2007

Zaključeno

Opis in cilji projekta

Cilji tega dela na področju trgovanja z emisijami (faza I – III) so bili združiti različne regulatorje in organe, ki sodelujejo pri izvajanju, ter razumeti morebitne razlike v pristopih in njihov vpliv na delovanje sistema. Kjer je bilo to mogoče, naj bi to privedlo do uskladitve operativnih praks in s tem do uskladitve delovanja sistema.

Number: 2004/11 - 2006/13 - 2007/09 – Status: Zaključeno – Period: 2004 - 2007 – Topic: Industrija in zrak - Tags:

Subscribe to our newsletter