IMPEL Logo

Projekti energetske učinkovitosti

2002 - 2012

Zaključeno

Opis in cilji projekta

IMPEL je izvedel vrsto projektov v zvezi z energetsko učinkovitostjo.

Energetska učinkovitost pri izdaji dovoljenj in inšpekcijskih pregledih (2010 – 2012)

Energija je prednostno vprašanje v Evropski uniji. Sveženj EU o podnebnih spremembah in energiji predvideva povečanje energetske učinkovitosti za 20 % in zmanjšanje toplogrednih plinov za 20 % do leta 2020. Od projekta IMPEL o energetski učinkovitosti, ki ga je v letih 2002/2003 vodila Finska, je trenutna ocena pokazala, da je prišlo le do manjših sprememb pri upoštevanju vprašanj energetske učinkovitosti v postopkih izdaje dovoljenj in nadzora. Projekt je opredelil 7 glavnih izzivov v zvezi z energetsko učinkovitostjo:

 1. V direktivi IPPC ni določeno, kako je treba obravnavati energetsko učinkovitost
 2. .
 3. Informacije o energetski učinkovitosti v sektorskih dokumentih BREF niso dovolj konkretne in natančne. Horizontalni dokument BREF o energetski učinkovitosti je zapleten in ni bil uporabljen
 4. .
 5. V organih in podjetjih primanjkuje tehničnega strokovnega znanja
 6. .
 7. Energetski in okoljski organi ne sodelujejo ali pa sodelujejo le občasno
 8. .
 9. V državah članicah ni splošnega pristopa k obravnavi točke energetske učinkovitosti pri reviziji dovoljenj
 10. Najdejo se težave z opredelitvijo sistemskih meja
 11. Nejasen je vpliv drugih instrumentov, kot so prostovoljni sporazumi, sistemi upravljanja z energijo, davčni sistemi in sistemi ETS, na energetsko učinkovitost naprav
 12. .

Udeleženci delavnice in projektna skupina so za postopno izboljšanje razmer v organih za izdajo dovoljenj in inšpekcijskih organih pripravili predloge za prihodnje delo IMPEL na področju energetske učinkovitosti. Opredeljene so bile dobre prakse v zvezi z obravnavo energetske učinkovitosti pri izdajanju dovoljenj in inšpekcijskih pregledih: Projekt je pokazal, da te dobre prakse v številnih državah članicah še niso vzpostavljene.

Energetska učinkovitost v okoljskih dovoljenjih (2002)

Splošno načelo učinkovite rabe energije je navedeno v členu 3 Direktive IPPC. To načelo je novo za okoljska dovoljenja in države članice imajo nekaj težav pri njegovem izvajanju. Projekt je bil sestavljen iz raziskave, študij ustreznih dokumentov in seminarja. Glavni cilji projekta so bili:

 • raziskati različna mnenja o tem, kako je mogoče energetsko učinkovitost urediti v dovoljenjih IPPC;
  izvesti študijo o tem, kako je energetska učinkovitost obravnavana v obstoječih dokumentih, referenčnih dokumentih BREF in prostovoljnih shemah okoljskega ravnanja;
 • preučiti, kako je mogoče prostovoljne sheme okoljskega ravnanja in sporazume o varčevanju z energijo povezati s pravnimi obveznostmi v okoljskih dovoljenjih;
 • preučiti sodelovanje med okoljskimi in energetskimi upravami pri izvajanju direktive IPPC in
 • proučiti vlogo organov pri ocenjevanju energetske učinkovitosti v vlogah in okoljskih dovoljenjih za velike obrate.

V projektu so bile ugotovljene dobre prakse v zvezi z glavnimi cilji. Nekatera od obravnavanih vprašanj so bila praktična navodila za pojasnitev in opredelitev energetske učinkovitosti, izmenjava informacij med upravljavcem in organi za oblikovanje dobrih vlog za pridobitev dovoljenja, konkretni primeri bolj ali manj zavezujočih pogojev za pridobitev dovoljenja, uporaba dokumentov BREF in samonadzor pod pogojem, da lahko inšpektor vpliva na prakse spremljanja upravljavca.

 

Number: 2002/02 - 2010/05 - 2011/06 - 2012/04 – Status: Zaključeno – Period: 2002 - 2012 – Topic: Industrija in zrak - Tags:

Subscribe to our newsletter