IMPEL Logo

Izvršilni ukrepi

2015 - 2018

Zaključeno

Opis projekta in cilji

Projekt Enforcement Actions je bil vzpostavljen iz naslednjih razlogov:

  • Kompetentni organi so izrazili potrebo po formaliziranem projektnem okviru, da bi lahko vključili inšpekcijske preglede izvrševanja v svojih državah;
  • Mednarodno sodelovanje je bistveno za reševanje mednarodnih okoljskih problemov in
  • Mrežo izvršiteljev na terenu je treba ohraniti in razširiti, da bo pokrila vse države članice, da se zagotovi učinkovit inšpekcijski režim.

Serija projektov o ukrepih za izvrševanje je že nekaj časa temelj praktične dejavnosti grozda IMPEL-TFS. Evropska komisija rezultate in podatke, ki jih zagotavlja projekt, obravnava kot zelo pomembne in jih je uporabila v svoji nedavni oceni učinka za revizijo uredbe o pošiljkah odpadkov (660/2014). Tudi UNEP je uporabil njegove podatke in smernice pri svojem delu in pripravi poročil. Tudi Interpol se je pri izvajanju svojih dejavnosti oprl na projekt.

Cilji tega projekta so:

  • prizadevati si za ustrezno raven inšpekcijskih pregledov v vseh državah članicah in dosledno raven izvrševanja na vseh izstopnih točkah EU
  • spodbujati inšpekcijske preglede na kraju nakladanja in spodbujati pristop od zibelke do groba pri inšpekcijskih pregledih, da bi čim bolj zmanjšali nezakonite pošiljke
  • preveriti namembnost odpadkov in njihovo obdelavo v namembnem kraju v Evropi ali zunaj nje;
  • zagotoviti lahko dostopen evropski projekt izvrševanja za vse sodelujoče med seboj in tudi z drugimi regulativnimi organi, npr.g. policijo in carino;
  • odkrivanje nezakonitih pošiljk in odvračanje od prihodnjih z učinkovitim obveščanjem in usmerjanjem;
  • ureditev postopkov za prevzem po opravljeni nezakoniti pošiljki in,
  • demonstracija, da države članice resno jemljejo izvrševanje direktive WSR.

Sorodne datoteke/informacije

 

 

Number: 2015/05 - 2016/04 - 2017/05 - 2018/04 – Status: Zaključeno – Period: 2015 - 2018 – Topic: Odpadki in TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter