IMPEL Logo

Konferenca Mreže za okoljsko izvrševanje

2017

Zaključeno

Opis projekta in cilji

Na podlagi zagona, ki ga je dala zelo uspešna konferenca o mrežah 2016, ki je potekala v Utrechtu od 12. do 13. maja, ta projektna naloga določa načrt nadaljnjega razvoja partnerstev, vzpostavljenih z mrežami sodnikov (EU FJE), tožilcev (ENPE) in policije (ENVI CrimeNet).

Njen cilj je:
1. nadalje razvijati povezave in partnerstva s ključnimi akterji v verigi zagotavljanja skladnosti in,
2. se osredotočiti na dve "problematični" tematski področji za študije primerov in sodelovanje: odpadki in varstvo narave.

Predlog za to konferenco bi se torej osredotočil na problematični izziv izvajanja in izvrševanja zakonodaje v zvezi z odpadki in varstvom narave. Konferenca bi se poglobila v te teme z organizacijo veliko več praktičnih delavnic o študijah primerov. Cilj je izpostaviti študije primerov dobrega sodelovanja in najboljše prakse med izdajatelji dovoljenj/inšpektorji, tožilci, sodniki in policisti. Predstavili bomo pridobljene izkušnje in študije primerov, kjer bi lahko bilo bolje, ter kaj lahko vsi storimo za izboljšanje varstva okolja. Poseben poudarek na sejah konference je treba nameniti povezavam in komunikaciji med posameznimi deli verige.

Na splošni ravni je jasen cilj in namen boljše, bolj poglobljeno sodelovanje med mrežami, in sicer z boljšim medsebojnim komuniciranjem in bolj strukturiranim sodelovanjem, z dodatno možnostjo, da bi se prihodnji skupni projekti izvajali bolj redno.

Sorodne datoteke/informacije

 

 

Number: 2017/25 – Status: Zaključeno – Period: 2017 – Topic: Medsektorska orodja in pristopi - Tags: enforcement

Subscribe to our newsletter