IMPEL Logo

Odzivanje na okoljske nesreče in odzivanje v izrednih razmerah

2018

Zaključeno

Opis in cilji projekta

Na voljo so različni nacionalni zakoni in predpisi, ki od upravljavcev zahtevajo, da vzpostavijo načrte in ureditve za preprečevanje, odzivanje in sanacijo okoljske škode, ki je posledica naravnih in tehnoloških nesreč. Tudi agencije za varstvo okolja delujejo v skladu z različnimi dolžnostmi in zahtevami, da bi upravljavcem pomagale pri preprečevanju nesreč ter načrtovanju in izvajanju ukrepov ob nesrečah in izrednih dogodkih. Ta raznolikost dolžnosti in zahtev je verjetno povzročila nedosledne ureditve za preprečevanje okoljskih nesreč in odzivanje nanje.

Ta projekt je priložnost za opredelitev najboljših praks pri odzivanju na okoljske nesreče in izredne dogodke, učenje iz njih in olajšanje njihovega izvajanja v sporazumih o gospodarskem partnerstvu EU. To pa bo omogočilo boljše varstvo okolja v Evropi, zlasti kadar so možni čezmejni vplivi, in pomagalo zagotoviti učinkovitejšo sanacijo okoljske škode po incidentu.

Pričakovani rezultati:

  • Predložena študija ureditve odzivanja na okoljske nesreče in izredne dogodke v izbranih sporazumih o gospodarskem partnerstvu v EU in zunaj nje, da se opredelijo trenutni obseg prakse in glavne sestavine sedanjih ureditev.
  • Razvoj preprostega vprašalnika, s katerim se ugotovi, katere ureditve za odzivanje na okoljske nesreče in odzivanje v izrednih razmerah so že vzpostavljene v sporazumih o gospodarskem partnerstvu v Evropi in zunaj nje.
  • Predložitev študij primerov najboljše prakse in smernic, ki temeljijo na ključnih sestavinah, za razširjanje v različnih oblikah sporazumom o gospodarskem partnerstvu v EU za spodbujanje in obveščanje o najboljši praksi. Opredelitev priložnosti za osebno komunikacijo o ugotovitvah projekta in smernicah za najboljše prakse z zbranimi predstavniki EPA.

Number: 2018/19 - 2019/19 – Status: Zaključeno – Period: 2018 – Topic: Medsektorska orodja in pristopi - Tags:

Subscribe to our newsletter