IMPEL Logo

okoljski inšpekcijski pregledi industrijskih obratov v skladu z direktivo o industrijskih emisijah (IED)

2012 - 2013

Zaključeno

Opis in cilji projekta

Cilj tega projekta je bil organizirati izmenjavo informacij o najboljših praksah pri izvajanju 23. člena in drugih členov IED, pomembnih za inšpekcijo. Ob upoštevanju smernic za načrtovanje inšpekcijskih pregledov in oceno tveganja, ki jih je že razvil odbor IMPEL, ter zahtev IED je bila pripravljena interaktivna knjiga s smernicami o inšpekcijskih pregledih IED.

Ta knjiga s smernicami naj bi praktikom pomagala odgovoriti na osnovna vprašanja, s katerimi se mora ukvarjati vsak inšpekcijski organ pri izvajanju IED v svoj inšpekcijski okvir in inšpekcijski cikel (IMPEL). Med projektom Inšpekcijski pregledi IED so bile obveznosti inšpekcijskega pregleda IED prilagojene inšpekcijskemu ciklu, prav tako je bil inšpekcijski cikel prilagojen tehničnim in pravnim pogojem IED. Zato priročnik zagotavlja enotno razumevanje tehničnih in pravnih inšpekcijskih izrazov, ki se uporabljajo v IED, ter pomaga vzpostaviti enake pogoje pri uporabi novih inšpekcijskih obveznosti IED v državah članicah IMPEL.

V 5. poglavju smernic je navedena zbirka vseh ustreznih člankov o inšpekcijskih pregledih z opisom vsebine in njenega pomena ter povezava v priročniku na ustrezni del inšpekcijskega cikla.

Number: 2012/06 – Status: Zaključeno – Period: 2012 - 2013 – Topic: Industrija in zrak - Tags:

Subscribe to our newsletter