IMPEL Logo

okoljski inšpekcijski pregledi industrijskih obratov v skladu z direktivo o industrijskih emisijah (IED) - priprava inšpekcijskih programov, povezanih z IRAM

Zaključeno

Opis in cilji projekta

6. januarja 2011 je začela veljati Direktiva o industrijskih emisijah (IED), njene določbe iz člena 80(1) pa je treba v nacionalno zakonodajo prenesti v dveh letih. IED določa nove zahteve glede inšpekcijskih pregledov industrijskih obratov, kot je opisano v členu 23 Direktive. Obveznosti glede rutinskih okoljskih inšpekcijskih pregledov predstavljajo nov izziv za države članice EU.

Ta projekt temelji na delu, ki je bilo v okviru mreže IMPEL opravljeno v prejšnjih letih. Oglejte si projekt IMPEL iz leta 2012 o inšpekcijskih pregledih IED in projekt iz leta 2011 z naslovom easyTools. Potem ko so obveznosti IED po izvajanju v državah članicah postale jasnejše (in s pomočjo priročnika, razvitega med projektom IMPEL IED inšpekcijski pregledi), je bila v skupini IMPEL izražena podpora, da je treba še naprej razvijati smernice in morebitno orodje IT za inšpekcijske programe.

Number: 2013/08 – Status: Zaključeno – Period: – Topic: Industrija in zrak - Tags:

Subscribe to our newsletter