IMPEL Logo

Morski čezmejni transekt v Evropi

2020

V teku

Opis in cilji projekta

Veliko let se več raziskovalnih organov ukvarja s spremljanjem kitov, pri čemer kot platformo za opazovanje uporabljajo velika plovila in trajekte. Dve glavni evropski mreži sta FLT MED NETwork, ki jo vodi ISPRA, in Atlantic Network, ki jo vodi ORCA (ki vsako leto objavi “stanje evropskih kitov”). Mreže se širijo tudi na južne države Sredozemlja (kot sta Tunizija in Maroko). Obstaja velika potreba, da se vsi vodje skupin različnih raziskovalnih organov srečajo in okrepijo sodelovanje, najboljše prakse, izboljšajo skupni protokol raziskav in spremljanja ter razširijo obseg raziskav.

Mreža javnih raziskovalnih inštitutov, članov IMPEL, zasebnega sektorja in NVO’s,   bo imela priložnost združiti moči za povečanje zmogljivosti protokola spremljanja za zbiranje okoljskih podatkov, potrebnih za direktive EU, povezane z vodnimi ekosistemi.

Glavni cilj projekta je povezati dve mreži (sredozemsko in atlantsko) ter ju razširiti na južne države sredozemske regije, da bi okrepili izvajanje okoljske zakonodaje v Evropi.

Poleg rezultatov projekta Interreg Med (MedSeaLitter, v katerem je ISPRA sodelovala kot partner) so bile objavljene tudi nove smernice za raziskovanje morskih odpadkov. Cilj našega projekta IMPEL bi bil tudi prenos rezultatov na obe mreži in njune raziskovalne organe, tako da bi skupaj zbirali podatke o kitih/ želvah in morskih makro odpadkih. Razviti protokol o morskih odpadkih je bil posredovan delovni skupini JRC za morske odpadke, objavljen pa bo tudi v novih Smernicah JRC za spremljanje morskih odpadkov.

Izidi

Izid bo skupni revidirani protokol (1. faza) za zbiranje podatkov za izpolnjevanje potreb omenjenih direktiv EU (najprej MSFD) in Regionalne morske konvencije, kot so podatki o tveganju izpostavljenosti vrst plastičnim odpadkom, ki določajo tudi izhodišča za morske odpadke na območjih odprtega morja. Rezultati bodo sledili več prihodnjim korakom, da bi v bližnji prihodnosti pripravili celovit protokol, ki bo doživel tudi vse faze testiranja, razširjanja in kapitalizacije.

Delovni sklop 2021 je namenjen temu, da se po fazi zajemanja v okviru projekta FLT Europe IMPEL 2020 izpolnijo vse vrzeli v različnih protokolih spremljanja, da bi jih standardizirali in pripravili smernice za učinkovito podporo odločanju po vsej Evropi ter se odzvali na Okvirno direktivo o morski strategiji (MSFD) in druge okoljske direktive EU v predelu morske vode.

Sorodne datoteke/informacije

  • Direktiva o habitatih (92/43/EGS).
  • Ramčna direktiva o morski strategiji (2008/56/ES).
  • Paket nove direktive o odpadkih.
  • Direktiva 2019/94/EU.
  • Regionalna konvencija o morju (Barcelonska konvencija in konvencija OSPAR).

Number: 2021/08-WP8, 2020/14 – Status: V teku – Period: 2020 – Topic: Voda in zemlja - Tags:

Subscribe to our newsletter