IMPEL Logo

Izkušnje z odstopanji od IED BAT-AEL

2014 - 2016

Zaključeno

Opis projekta in cilji

Direktiva o industrijskih emisijah 2010/75/EU (IED) v četrtem in petem odstavku 15. člena omogoča članicam IMPEL, da v določenih okoliščinah določijo, da se v dovoljenju lahko določi manj stroga mejna vrednost emisij (ELV), kot je BAT-AEL.Države članice pripravljajo svoje predloge za izvajanje, ki jih bo nato pregledala Komisija. Komisija ni objavila navodil o tem, kako naj se določitev izvede. To bi lahko privedlo do različnih razlag v državah članicah IMPEL. Cilj tega projekta bo opredeliti dobro prakso in pomagati regulatorjem v mreži IMPEL pri oblikovanju doslednejšega pristopa k odstopanjem od IED.

Faza I: Izmenjava osnutkov predlogov med državami članicami za izvajanje odstopanj od mejnih vrednosti BAT v skladu s členom 15(4) in (5) IED

Oktobra 2013 se je Evropska mreža vodij interesne skupine za boljšo pravno ureditev agencij za varstvo okolja sestala z visokimi predstavniki iz mreže IMPEL. Ena od obravnavanih točk je bila manjša raziskava, izvedena v mreži IMPEL, o tem, kako bi se odstopanja iz člena 15 direktive IED lahko uporabljala v različnih državah članicah.
Izsledki raziskave so pokazali, da bi bilo koristno:

  • sodelovati, da bi bolje razumeli podlago, na kateri bi bilo upravičeno odstopanje, zlasti glede nesorazmernih stroškov
  • deliti in po možnosti razviti skupna orodja ali pristope

Faza I temelji na tem delu in je združila pristojne organe IMPEL, da bi:

  • izmenjali, kako se lahko uporabijo določbe o odstopanju iz člena 15(4) in 15(5);
  • izmenjali vse metodologije, ki se razvijajo za uporabo člena 15(4) in 15(5);
  • uredili priložnosti za sodelovanje pristojnih organov in izmenjavo najboljših praks

Faza II: Izkušnje z odstopanji od IED BAT-AEL

Ta projekt bo:

  • organiziral delavnico za izmenjavo najboljših praks pri določanju zahtevkov za odstopanja od IED BAT-AEL
  • pomagal regulatorjem pri določanju zahtevkov za odstopanja za druge industrijske sektorje, ki so objavili sklepe o BAT:
  • Pomagati regulatorjem in Komisiji pri pripravi BAT-AELS za druge sektorje, ki še niso objavili zaključkov o BAT.

Sorodne datoteke/informacije

 

 

 

 

 

Number: 2014/18 - 2016/02 – Status: Zaključeno – Period: 2014 - 2016 – Topic: Industrija in zrak - Tags:

Subscribe to our newsletter