IMPEL Logo

Raziskovanje uporabe in učinkovitosti dopolnilnih pristopov k okoljskemu inšpekcijskemu nadzoru za zagotavljanje skladnosti

2011 - 2012

Zaključeno

Opis in cilji projekta

Komplementarni pristopi so zelo koristen prispevek k orodju regulatorjev pri izvajanju okoljske zakonodaje in doseganju okoljskih rezultatov. Opredeljeni so kot ukrepi, ki se uporabljajo poleg okoljskih inšpekcijskih pregledov za pomoč pri doseganju ciljev, kot je skladnost. Nekateri primeri dopolnilnih pristopov k okoljskim inšpekcijskim pregledom so:

  • Zagotavljanje nasvetov in smernic.
  • Objava lestvic o emisijah, skladnosti itd.
  • Samopotrjevanje skladnosti s strani upravljavcev.
  • Uporaba okoljskih prostovoljcev.
  • Vključevanje v podjetja na višji ravni (kot je član upravnega odbora ali direktor), ne le na lokacijah.

Za najučinkovitejšo uporabo dopolnilnih pristopov in okoljskih inšpekcijskih pregledov morajo okoljski regulatorji izbrati pristope glede na okoliščine, kot so:

  • Želene dejavnosti, izložki in rezultati, ki so v veliki meri odvisni od zadevnega regulativnega režima ter vseh drugih širših ciljev regulatorja.
  • Vzpodbude, ki regulirana podjetja motivirajo k izpolnjevanju zahtev.
  • Upoštevanje drugih vidikov regulirane skupnosti, kot sta sektor in velikost.
  • Poznavanje stališč in drugih vedenjskih elementov regulirane skupnosti.

Uporabljene intervencije morajo izpolnjevati tudi zahteve “boljše” ali “pametne” regulacije, včasih pa bo morda treba kooptirati tudi druge organe, da bodo lahko vplivali na podjetja. Še vedno mora biti v vsakem režimu prisoten regulativni element. To poročilo vključuje primere dopolnilnih pristopov ter diagram poteka in matriko, ki prikazujeta, kako bi lahko potekal postopek, da bi regulatorjem pomagali pri izbiri pristopov, ki jih bodo uporabili.

 

Number: 2011/22 – Status: Zaključeno – Period: 2011 - 2012 – Topic: Medsektorska orodja in pristopi - Tags:

Subscribe to our newsletter