IMPEL Logo

Finančne rezervacije

2016

V teku

Opis in cilji projekta

Ko se lokacije likvidirajo, se običajno ne poskrbi za okoljsko čiščenje in pustijo precejšnjo okoljsko zapuščino, ki jo je treba naknadno obravnavati. V Evropi se iščejo različne rešitve, ki vključujejo uporabo zavarovalnih polic, finančnih rezervacij in obveznic. Vprašanje insolventnosti ostaja in tudi če so določbe sprejete, jih likvidacijski upravitelj pogosto ne upošteva, zaradi česar za okolje ne ostane nič, saj se šteje, da je podrejeno pravu družb. Dolgotrajne pravne bitke lahko na koncu še vedno privedejo do tega, da davkoplačevalec krije stroške, kar je v neposrednem nasprotju z načelom "onesnaževalec plača".

To je najbolj kritično, kadar okoljska dovoljenja dovoljujejo kratkoročno degradacijo okolja pod izrecnim pogojem, da bo degradacija ob koncu življenjske dobe dejavnosti vsaj odpravljena in da bo izvajalec ohranil ustrezna finančna sredstva za kritje tveganja poslovnega neuspeha, preden se bo ta obnova zgodila.

Faza I in II

Predvideno je, da se bo ta projekt osredotočil na pripravo smernic o načelih priporočenih finančnih rezervacij, ki bodo obravnavale tri ključna vprašanja:

 1. I je to zadostno?
 2. I je varna?
 3. Ali je na voljo, ko je to potrebno?

Želja je, da bi nekaj takega naredili zdaj, saj je mreža EPA ugotovila, da bi predpisi, če bi do njih prišlo, zahtevali precej časa. Zdelo se je, da so te najbolj pomembne za dediščino odlagališč in rudarstva ter usklajevanje obstoječih pristopov (raje kot ponovno izumljanje).

Uredbodajalci bodo bolje razumeli, katera finančna rezervacija bo učinkovita v različnih scenarijih, izbrana bodo lahko ustrezna orodja finančne rezervacije, vprašanje ustvarjanja prihodnjih zapuščinskih obveznosti pa bo bolje obravnavano.

Faza III

Ta zadnji del projekta sledi rezultatom projekta IMPEL Financial Provision – Protecting the Environment and the Public Purse (2016/2017) in jih nadgrajuje. Cilj zadnje faze projekta je preučiti uporabo irskih in španskih orodij v drugih jurisdikcijah. To bo verjetno zahtevalo izdelavo različice španskega orodja MORA z uporabniškim vmesnikom v angleškem jeziku.  Regulatorji in izvajalci bodo bolje razumeli razpoložljivost in ustreznost finančnih orodij, kar bo izboljšalo:

 • zaščito okolja
 • zaščita javne blagajne
 • izvajanje načela "onesnaževalec plača"
 • Vlaganje v preprečevanje onesnaževanja

Izhodišča in rezultati:

 • Vrednotenje morebitne širše uporabe (v drugih jurisdikcijah) ali irskega in španskega modela (in nizozemskega pristopa, če je na voljo).
 • Zaupanje v sprejemanje odločitev, morebitne koristi v smislu racionalizacije postopka in zmanjšanja regulativnega bremena (to je bilo ugotovljeno v Španiji, kjer upravljavci usklajujejo svoje podatkovne nize, da bi bili združljivi z MORA).

Projekt 2021 temelji na rezultatih projekta Finančno zagotavljanje – Varstvo okolja in javne blagajne (2016-2018 & 2020).  Ta projekt bo prevzel prejšnji rezultat (poročilo) in ga dal na voljo kot spletno orodje.

Sorodne datoteke/informacije

 • Direktivi o odlagališčih in rudarskih odpadkih.
 • Direktivi o okoljski odgovornosti in SEVESO.
 • Direktiva o industrijskih emisijah in povezana domača zakonodaja.

Number: 2021/14, 2020/23, 2018/20, 2017/22, 2016/20 – Status: V teku – Period: 2016 – Topic: Medsektorska orodja in pristopi - Tags:

Subscribe to our newsletter