IMPEL Logo

Dobra praksa za obvladovanje onesnaževanja z nitrati s kmetij in z domačij

2014 - 2016

Zaključeno

Opis projekta in cilji

Zaraščanje z nitrati iz kmetijstva je ključno področje za IMPEL zaradi slabe stopnje skladnosti z Okvirno direktivo o vodah in Nitratno direktivo.

V letu 2013 je potekal projekt uspeha za vzpostavitev mreže med kmetijskimi in okoljskimi inšpektorji na področju razpršenega onesnaževanja in Nitratne direktive. Izvedena sta bila dva terenska obiska, ki sta obravnavala dve primarni tematski področji. Člani projekta so ugotovili, da želijo nadaljevati delo na tem področju z razvojem več izmenjevalnih obiskov in z razvojem dokumenta s smernicami za izmenjavo dobrih praks, ugotovljenih na tem področju, da bi pomagali pri izvajanju.

Odkrite so bile štiri ključne teme:

  1. Smerjanje - načrtovanje, dokazi & amp; določanje prednostnih nalog (vključno s posebnimi merili tveganja);
  2. Na terenu - rešitve za kmete za pomoč pri izvajanju Direktive, vključno z analizo stroškov in koristi, kjer je to mogoče - orodja za večjo učinkovitost in uspešnost inšpekcijskih pregledov;
  3. Partnersko delo - uporaba zakonodajnega okolja za doseganje več koristi - pridobivanje virov financiranja za izvajanje rešitev na terenu;
  4. razvoj mehanizmov zagotavljanja skladnosti za pomoč pri doseganju okoljskih koristi.

Na to temo so bili organizirani nadaljnji obiski za izmenjavo, v okrilju projekta pa je ekipa pripravila začetni dokument s smernicami, ki ga je mogoče razširiti in osvežiti z izkušnjami.

V letih 2015 in 2016 bo projekt nadaljeval širjenje dokumenta s smernicami z več primeri dobre prakse. Drugič bo pripravil projektni načrt za vzpostavitev spletne wiki-platforme za izmenjavo izkušenj. Dokument s smernicami bo nato prenesen v to spletno orodje, kar naj bi izboljšalo dostopnost zbranega znanja. Danska agencija za varstvo okolja ima pozitivne izkušnje s to obliko smernic za danske občine.

Sorodne datoteke/informacije

 

Number: 2014/13 - 2015/12 - 2016/11 – Status: Zaključeno – Period: 2014 - 2016 – Topic: Voda in zemlja - Tags:

Subscribe to our newsletter