IMPEL Logo

Dobre prakse pri izvajanju akcijskega načrta EU za boj proti trgovini s prosto živečimi živalmi in rastlinami

2018

V teku

Opis in cilji projekta

Izvajanje Akcijskega načrta EU proti trgovini z divjimi živalmi zahteva široko podporo, ne le s strani institucij EU, ampak tudi agencij EU, Europola in Eurojusta, držav članic in njihovih ustreznih agencij, delegacij EU in veleposlaništev držav članic v tretjih državah.

Cilj tega projekta IMPEL bo analizirati različne dobre prakse za izvajanje orodij EU za boj proti trgovini s prostoživečimi živalmi in rastlinami ter oblikovati usmerjevalni vodnik, ki ga bodo lahko delile in uporabljale vse države članice.

Splošni cilj projekta je oblikovati usmerjevalni vodnik za osrednjo skupino izvajalskih izvršilnih organov držav članic EU, ki jim bo omogočil uspešno reševanje problema trgovine s prostoživečimi živalmi.

To vključuje:

  • izmenjavo rešitev v zvezi s težavami pri izvajanju;
  • pomaganje pri izvajanju in razlagi razpoložljivih orodij;
  • izvajanje skupnih inšpekcijskih pregledov;
  • Razvoj spletnih aplikacij;
  • zaznavanje vrzeli pri izvajanju;
  • zagotavljanje pregleda pristopov v različnih evropskih državah;
  • spodbujanje sodelovanja med akterji iz verige zagotavljanja skladnosti, tudi pri opredelitvi doslednih rešitev za težave pri izvajanju.

Number: 2018/16 - 2019/16 - 2020/18 – Status: V teku – Period: 2018 – Topic: Varstvo narave - Tags:

Subscribe to our newsletter