IMPEL Logo

Sodelovanje IMPEL - Azija

2011 - 2013

Zaključeno

Opis in cilji projekta

Člani usmerjevalnega odbora IMPEL TFS se vsako leto udeležujejo delavnic Azijske mreže za preprečevanje nezakonitih čezmejnih gibanj nevarnih odpadkov in Regionalne mreže za izvrševanje zakonodaje o kemikalijah in odpadkih (REN).

Teme delavnic se običajno nanašajo na e-odpadke in ravnanje z njimi, nacionalne posodobitve o dejavnostih izvrševanja na podlagi novo uvedenih in nedavno spremenjenih predpisov o nevarnih odpadkih, statistične podatke o čezmejnem gibanju, nezakonite primere ter ustrezne politike recikliranja in ravnanja z nevarnimi odpadki. Obravnavane so tudi težave, s katerimi se soočajo države v zvezi s prevzemom odkritih nezakonitih čezmejnih pošiljk.

IMPEL ima pomembno vlogo pri razpravi o tem, kako izboljšati sodelovanje med omrežji, in je udeležencem predstavil uporabo in prednosti sistema Basecamp ter nedavno vzpostavljene postopke preverjanja in komuniciranja. Nekatere države, kot sta Indonezija in Singapur, so izrazile zanimanje za sodelovanje v skupnem projektu o preverjanjih. Odločeno je bilo, da bo na naslednji delavnici skupno prizadevanje namenjeno vprašanju povratnih preverjanj.

Number: 2011/19 - 2012/16 - 2013/21 – Status: Zaključeno – Period: 2011 - 2013 – Topic: Odpadki in TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter