IMPEL Logo

Konferenca mreže IMPEL 2018

2018 - 2018

Zaključeno

Opis in cilji projekta

Po dveh zaporednih letih organizacije konferenc mrež EU (2016 Utrecht in 2017 Oxford) je skupina IMPEL prepoznala potrebo po organizaciji namenske konference o delu, napredku in nadaljnji poti mreže, petih strokovnih skupin in njihovih članov; zlasti v zvezi s pobudo Evropske komisije za zagotavljanje okoljske skladnosti.

Cilji konference so:

 • predstaviti trenutno stanje operacionalizacije dokumenta o stališču/prizadevanjih IMPEL o ‘zagotavljanju okoljske skladnosti’ (2018)
 • .
 • Povečati število (strateških) članov združenja IMPEL
 • Promovirati in razširjati rezultate in izsledke skupine IMPEL’
 • razprava in predstavitev večletnega strateškega programa usposabljanja in krepitve zmogljivosti, ki zajema ključna področja, opredeljena kot vrzeli in potrebe pri izvajanju
 • Odgovori o usklajenih izvršilnih ukrepih na ravni EU na različnih področjih
 • Informiranje in usklajevanje z zainteresiranimi stranmi in strateškimi partnerji, dejavnimi v verigi zagotavljanja skladnosti
 • Prikazati primere inovativnih novih orodij in ukrepov za podporo članom skupine IMPEL pri njihovem delu in odgovornostih
 • .
 • spodbujanje izmenjave najboljših praks, študij primerov in strokovnega znanja

Konferenca bo 5 strokovnim skupinam ponudila tudi možnost, da svoje srečanje izvedejo v času konference.

Izidi in rezultati:

 • Prejeti prispevke članov’ za predstavljene ukrepe in načine za povečanje in zagotavljanje okoljske skladnosti.
 • Povečana prepoznavnost združenja IMPEL med člani, zainteresiranimi stranmi, partnerji in navzven
 • Ramec za večletni program usposabljanja in krepitve zmogljivosti, vključno s področji, potrebami, orodji in programi usposabljanja, financiranjem, viri
 • Predlogi za skupne inšpekcijske ukrepe na ravni EU in načini njihovega izvajanja

Sorodne datoteke/informacije

 

Number: 2018/21 – Status: Zaključeno – Period: 2018 - 2018 – Topic: Medsektorska orodja in pristopi - Tags:

Subscribe to our newsletter