IMPEL Logo

IMPEL za trajnost

2022

V teku

Projekt "IMPEL za trajnost-zdravljenje sveta" je namenjen vpogledu v interes mreže IMPEL na temo izobraževanja za trajnost. 

Primarni cilj bi bil ustvariti mrežo strokovnjakov, ki sodelujejo pri uvajanju okoljskega izobraževanja za trajnost referenca v Evropi za vse izobraževalne skupnosti in državljanstvo na splošno, ki se imenuje izobraževanje za vse življenje.

Kot cilji, ki so vgrajeni v prejšnji:

  • Sodelovati pri prenosu okoljske vzgoje za trajnostni razvoj izven učilnic izgradnji mostov v času podnebne nujnosti za razširitev prizadevanj skupnosti za učinkovite spremembe.
  • Razviti in deliti vire, gradiva in raziskave o učenju za okoljsko trajnost, prepoznati, zapisati in deliti primere dobre prakse, tudi prek obstoječih spletnih platform, ter podpirati povezovanje nacionalnih in drugih organizacij, dejavnih na področju izobraževanja in okoljske trajnosti v formalnem in neformalnem izobraževanju in usposabljanju.

Projekt je usmerjen v to, kako lahko IMPEL z rezultati svojih projektov zagotovi prispevke za izobraževalna področja univerze, strokovnega usposabljanja, srednje šole, celo za najzgodnejša področja okoljske vzgoje (zgodnje otroštvo, osnovna in srednja šola), podpira preoblikovanje formalnega, neformalnega in priložnostnega sektorja okoljske vzgoje v smeri nove kulture trajnosti in uporablja okoljsko vzgojo za reševanje trenutnih vplivov podnebnih sprememb na človeka, kot so vremensko pogojene nesreče in podnebna nepravičnost, ter hkrati ustvarja in uravnava nov svet za prihodnost.

V okviru mreže bi se ukvarjali z naslednjimi osmimi posebnimi področji, pri čemer bi se osredotočili predvsem na univerze, strokovno usposabljanje in izobraževanje odraslih (namenjeno različnim strokovnim združenjem): predšolsko obdobje, osnovna šola, srednja šola, srednja šola, strokovno usposabljanje, univerza, neformalno izobraževanje in izobraževanje odraslih.

Projekt je usklajen s strategijo Komisije, ki jo uteleša njen predlog priporočila z dne 14. januarja 2022 o učenju za okoljsko trajnost, ki vsebuje podrobnosti o novem evropskem kompetenčnem okviru, ki bo prispeval k razvoju znanja, spretnosti in odnosov, povezanih s podnebnimi spremembami in trajnostnim razvojem. Poleg tega se zavezuje, da bo v sodelovanju z državami članicami med drugim razvijal in izmenjeval podporno gradivo ter omogočal izmenjavo dobrih praks. 

Tudi za IMPEL je delo pri tem projektu razlog za priložnost: "Skupaj zmoremo".


Number: 2022(VIII) WG-6 – Status: V teku – Period: 2022 – Topic: Medsektorska orodja in pristopi - Tags:

Subscribe to our newsletter