IMPEL Logo

IMPEL Referenčna knjiga za okoljske inšpekcijske preglede

1998 - 1999

Zaključeno

Opis in cilji projekta

Namen referenčne knjige IMPEL o okoljski inšpekciji je zagotoviti orodje okoljskim inšpektorjem v Evropski uniji. Namenjena je predvsem inšpektorjem na terenu, vendar je lahko koristna tudi za najvišje in srednje vodstvo.

Number: 1999/02 – Status: Zaključeno – Period: 1998 - 1999 – Topic: Medsektorska orodja in pristopi - Tags:

Subscribe to our newsletter