IMPEL Logo

IMPEL-TFS NCP srečanja o najboljših praksah

2007

V teku

Opis in cilji projekta

Mednarodno sodelovanje in usklajevanje sta zelo pomembna pri izvajanju evropske uredbe o pošiljkah odpadkov (WSR) (ES) št. 1013/2006, kot je navedeno v členu 50. Prejšnji in tekoči projekti IMPEL-TFS (TtransFtransferno Spremikanje odpadkov) so pokazali, da je nujno sodelovanje pristojnih organov. Primanjkljaj pri izvrševanju uredbe EU o pošiljkah odpadkov ostaja resen. Za izboljšanje sodelovanja in uskladitev izvrševanja so potrebni pogosti stiki med evropskimi izvršilnimi organi. Ta projekt olajšuje izmenjavo informacij in izkušenj, študij primerov, razprav o razlagah in inšpekcijskih pristopih med nacionalnimi kontaktnimi točkami TFS (NCP’s).

Cilj letnih srečanj o najboljših praksah je:

  • izmenjati informacije, delovne metode, študije primerov in izkušnje;
  • informirati udeležence o novostih;
  • vzdrževati mrežo nacionalnih kontaktnih točk, ki sodelujejo pri izvrševanju uredbe WSR 1013/2006

Number: 2007/20 - 2009/06 - 2011/14 - 2012/11 - 2013/23 - 2014/02 - 2015/07 - 2016/06 - 2017/04 - 2018/03 - 2019/04 – Status: V teku – Period: 2007 – Topic: Odpadki in TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter