IMPEL Logo

Izvajanje in uveljavljanje uredbe EU o lesu

2015 - 2015

Zaključeno

Opis in cilji projekta

Stanje izvajanja uredbe EU o lesu je še vedno nezadovoljivo, kot kažejo zadnje raziskave, ki jih je izvedla Komisija. Rezultate raziskav podpirajo vzporedne analize nevladnih organizacij (npr. barometer WWF 2014, ClientEarth, Greenpeace). Odsotnost učinkovitega in enotnega izvajanja ter izvrševanja uredbe EU o lesu je zaskrbljujoča, saj lahko ogrozi instrument in negativno vpliva na celoten akcijski načrt FLEGT.

Glavno orodje za doseganje učinkovitega izvajanja in izvrševanja uredbe so pregledi gospodarskih subjektov, ki jih izvajajo pristojni organi držav članic. Kontrole je treba izvajati v skladu z redno pregledovanimi načrti, ki temeljijo na pristopu na podlagi tveganja, kot je določeno v členu 10(2) Uredbe EUTR. Pregledi se lahko izvajajo tudi, kadar pristojni organ razpolaga z ustreznimi informacijami, tudi na podlagi utemeljenih pomislekov, ki jih predložijo tretje strani. Pri preverjanjih je lahko potrebno sodelovanje z drugimi organi, kot so carina in izvršilni organi, kot sta tožilstvo in policija.

Za zagotovitev enotnega in učinkovitega izvajanja Uredbe EU o lesu po vsej EU je treba zbrati in primerjati dobre prakse pri pripravi inšpekcijskih načrtov na podlagi tveganja, sodelovanju z drugimi organi in izvršilnimi organi ter obravnavi utemeljenih pomislekov, ki jih predložijo tretje osebe.

Ta projekt si prizadeva razviti naslednje:

    zagotavljanje in vzdrževanje informacij o storitvah, ki jih bo izvajal

  • študijo primerov o inšpekcijskih načrtih, ki so jih pripravili pristojni organi v vsaki državi članici;
  • študija primerov o obravnavi utemeljenih pomislekov, ki jih predložijo tretje strani;
  • Splošni pogled na količino in kakovost inšpekcijskih pregledov.

 

Number: 2015/15 – Status: Zaključeno – Period: 2015 - 2015 – Topic: Varstvo narave - Tags:

Subscribe to our newsletter