IMPEL Logo

Izvajanje in uporaba dokumentov BREF

2004

Zaključeno

Opis in cilji projekta

Glavni cilj tega projekta IMPEL je bila izmenjava informacij o dejanski uporabi BREF in izvajanju BAT med člani IMPEL in operativnimi organi, ki so v državah članicah odgovorni za razširjanje BREF in izvajanje BAT.

Nekatere ugotovitve

  • Struktura informacij na nacionalni ravni in ravni EU bi morala biti jasnejša in dostopnejša okoljskim organom in industrijskim subjektom.
  • Nacionalne smernice/prakse, ki temeljijo na referenčnih dokumentih BREF in drugih informacijah, bi lahko delno nadomestile potrebo po prevedenih referenčnih dokumentih BREF.
  • Industrija bi morala dejavno sodelovati pri razvoju nacionalnih smernic in emisijskih standardov ter pri pripravi in reviziji dokumentov BREF.
  • Trgovinska združenja imajo prav tako ključno vlogo v tem procesu razširjanja informacij.
  • Glavni pristopi za oceno BAT so standardizirani pristop (pravno zavezujoči/vodilni standardi, opredeljeni na nacionalni ali regionalni ravni) ali pristop za izdajo dovoljenj za vsak primer posebej ali mešanica teh dveh pristopov.
  • Zelo koristna je lahko izmenjava izkušenj z dobrimi primeri o postopkih izdaje dovoljenj za različne sektorje. To pomeni prost dostop do smernic, informacijskih pobud itd. za izboljšanje ravni obveščenosti organov ne le na nacionalni in regionalni, temveč tudi na lokalni ravni.
  • Internet, delavnice, srečanja, zgoščenke, vroča linija so najpogosteje uporabljena orodja za usposabljanje izdajateljev dovoljenj in drugih zainteresiranih strani.
  • Mreža, ki je bila vzpostavljena med postopkom pisanja referenčnega dokumenta BAT, se lahko uporablja kot neformalni vir informacij in podpore
  • .

 

Number: 2004/12 – Status: Zaključeno – Period: 2004 – Topic: Industrija in zrak - Tags:

Subscribe to our newsletter